Over dit artikel

We krijgen nog steeds signalen van zorgorganisaties die worstelen met de aangepaste registratie en declaratie door de corona-uitbraak. Voornamelijk in de Wlz kan dit bij specifieke cliëntsituaties ingewikkeld worden. Bijvoorbeeld wanneer er meerdere aanbieders betrokken zijn bij één cliënt. In dit artikel hebben wij een aantal cliëntspecifieke situaties in de Wlz uitgewerkt om u hierbij te ondersteunen.

Ook vanuit de Wmo en Jeugdwet horen wij deze geluiden. Gemeentes gaan verschillend om met vragen over bijvoorbeeld alternatieve zorginzet. Het is daarom niet mogelijk om dit overzichtelijk uit te werken. Mocht u vragen hebben over cliëntspecifieke situaties vanuit de Wmo of Jeugdwet, dan kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente.

Intramurale cliënten

Wonen en dagbesteding bij zorgorganisatie A

De dagbesteding is tijdens de uitbraak van corona veelal op de woonlocatie geboden, al dan niet in alternatieve vorm. Het ZZP mag inclusief dagbesteding gedeclareerd worden in deze periode, ook als er geen sprake is van volwaardige dagbesteding.

  Zorgorganisatie A
Declaratie ZZP inclusief dagbesteding (zoals voor de corona-uitbraak)
Niet geleverde zorg Zorgaanbieders betalen vervoerder 80% van de reguliere omzet door om de vervoerders te compenseren voor omzetderving. Deze kosten kan de zorgaanbieder vergoed krijgen vanuit de Beleidsregel SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20158).
Meerkosten Om de meerkosten voor de organisatie te beperken, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het personeel vanuit de organisatie. Er wordt bijvoorbeeld personeel van de dagbesteding extra op de woongroep ingezet.

Eventuele extra kosten kunnen worden vergoed vanuit de Beleidsregel SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20158).

Aandachtspunten Cliënten die voorheen met vervoer naar de dagbesteding werden gebracht, zullen geen vervoer ontvangen als de dagbesteding op de woongroep geleverd wordt. Het vervoer mag dus niet gedeclareerd worden.

Indien cliënt afwezig is op de woning, gelden de reguliere afwezigheidsregels wat betreft de declaratie. Eventueel niet gedeclareerde ZZP-dagen vanwege afwezigheid als gevolg van de corona-uitbraak kunnen worden vergoed vanuit de Beleidsregel SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20158).

 Wonen bij zorgorganisatie A en dagbesteding bij zorgorganisatie B via onderaannemerschap

De dagbesteding is in de afgelopen weken veelal op de woonlocatie van zorgorganisatie A geboden, al dan niet in alternatieve vorm. Het ZZP mag inclusief dagbesteding gedeclareerd worden door zorgorganisatie A in deze periode, ook al er geen sprake is van volwaardige dagbesteding.

  Zorgorganisatie A Zorgorganisatie B
Declaratie Het ZZP inclusief dagbesteding wordt gedeclareerd, zoals voorheen Factuur voor de geleverde en niet geleverde zorg wordt naar zorgorganisatie A gestuurd.
Niet geleverde zorg N.v.t. De niet geleverde zorg wordt bij zorgorganisatie A gefactureerd.
Meerkosten Indien meerkosten worden gemaakt door bijvoorbeeld de inzet van meer personeel op de woongroep, kunnen deze vergoed worden vanuit de Beleidsregel SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20158). N.v.t.
Aandachtspunten Om de meerkosten te beperken maakt zorgorganisatie A zoveel mogelijk gebruik van het personeel van zorgorganisatie B.

Indien cliënt afwezig is op de woning, gelden de reguliere afwezigheidsregels wat betreft de declaratie. Eventueel niet gedeclareerde ZZP-dagen vanwege afwezigheid als gevolg van de corona-uitbraak kunnen worden vergoed vanuit de Beleidsregel SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20158).

De onderaannemer stelt zijn vrijgevallen personeel beschikbaar aan de hoofdaanbieder om de meerkosten van de hoofdaanbieder zoveel mogelijk te beperken.

Zorgorganisatie A declareerde voorheen het ZZP zonder dagbesteding en zorgorganisatie B declareerde hun geleverde dagbesteding bij het zorgkantoor. De dagbesteding is in de afgelopen weken veelal op de woonlocatie van zorgorganisatie A geboden, al dan niet in alternatieve vorm.

Wonen bij zorgorganisatie A en dagbesteding bij zorgorganisatie B

  Zorgorganisatie A Zorgorganisatie B
Declaratie Het ZZP exclusief dagbesteding wordt gedeclareerd, zoals voorheen. De toewijzing wordt niet aangepast. Alleen de daadwerkelijk geleverde zorg wordt gedeclareerd bij het zorgkantoor.
Niet geleverde zorg Nvt De zorgaanbieder kan in aanmerking komen voor compensatie van omzetderving door middel van de Beleidsregel SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20158).
Meerkosten Indien meerkosten worden gemaakt door bijvoorbeeld de inzet van meer personeel op de woongroep, kunnen deze vergoed worden vanuit de Beleidsregel SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20158). N.v.t.
Aandachtspunten Indien cliënt afwezig is op de woning, gelden de reguliere afwezigheidsregels wat betreft de declaratie. Eventueel niet gedeclareerde ZZP-dagen vanwege afwezigheid als gevolg van de corona-uitbraak kunnen worden vergoed vanuit de Beleidsregel SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20158). N.v.t.

Extramurale cliënten

Dagbesteding bij zorgorganisatie A, geen alternatieve zorg

Cliënt ontvangt normaal gesproken dagbesteding bij de zorgorganisatie. Door de uitbraak van corona heeft de cliënt enige tijd geen dagbesteding gevolgd.

  Zorgorganisatie A
Declaratie Alleen de daadwerkelijk geleverde zorg wordt gedeclareerd bij het zorgkantoor. In dit geval vindt er dus geen declaratie plaats.
Niet geleverde zorg De zorgaanbieder kan in aanmerking komen voor compensatie van omzetderving door middel van de Beleidsregel SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20158).
Meerkosten N.v.t.
Aandachtspunten Cliënt wordt niet uit zorg gemeld indien cliënt alleen vanwege corona afwezig is.

Dagbesteding bij zorgorganisatie A, alternatieve zorg individuele begeleiding (thuis of op afstand)

Cliënt ontvangt normaal gesproken dagbesteding bij de zorgorganisatie. Door de uitbraak van corona heeft de cliënt enige tijd geen dagbesteding gevolgd. De zorgorganisatie heeft alternatieve zorg in de vorm van individuele begeleiding geleverd (thuis of via beeldzorg).

  Zorgorganisatie A
Declaratie Alleen de daadwerkelijk geleverde zorg wordt gedeclareerd bij het zorgkantoor. In dit geval wordt dus individuele begeleiding gedeclareerd.
Niet geleverde zorg De zorgaanbieder kan in aanmerking komen voor compensatie van omzetderving voor dagbesteding door middel van de Beleidsregel SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20158).
Meerkosten N.v.t.
Aandachtspunten Indien u geen afspraken heeft voor individuele begeleiding, neem dan contact op met uw zorgkantoor.

Dagbesteding in ZIN bij zorgorganisatie A, individuele begeleiding bij zorgorganisatie B in PGB

Cliënt ontvangt normaal gesproken dagbesteding bij de zorgorganisatie A. Door de uitbraak van corona heeft de cliënt enige tijd geen dagbesteding gevolgd. Zorgorganisatie B heeft extra individuele begeleiding geleverd in de tijd dat de cliënt geen dagbesteding heeft gevolgd.

  Zorgorganisatie A Zorgorganisatie B
Declaratie Alleen de daadwerkelijk geleverde zorg wordt gedeclareerd bij het zorgkantoor. De factuur voor de geleverde zorg wordt naar de budgethouder verstuurd.
Niet geleverde zorg De zorgaanbieder kan in aanmerking komen voor compensatie van omzetderving door middel van de Beleidsregel SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20158). N.v.t.
Meerkosten N.v.t. Indien nodig kan extra PGB-budget worden aangevraagd bij het zorgkantoor.
Aandachtspunten N.v.t. N.v.t.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!