Over dit artikel

Als uw zorgorganisatie werkzaam is in de GGZ of FZ dan bent u waarschijnlijk volop bezig met de implementatie van het Zorgprestatiemodel (ZPM). Het Zorgprestatiemodel wordt per 1-1-2022 ingevoerd als nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de forensische zorg (FZ). Deze bekostiging moet zorgen voor eenvoudige regels, duidelijke nota’s voor de cliënt, eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg en niet meer administratie dan nodig is.

Aandachtspunten

1 januari 2022 komt steeds dichterbij. Uit de Implementatiemonitor van het Zorgprestatiemodel blijkt dat zorgorganisaties in grote lijnen verwachten tijdig klaar te zijn, maar ook tegen een aantal aandachtspunten aanlopen. In de praktijk zien wij dit ook terug bij zorgorganisaties. De grootste aandachtspunten lichten we in dit artikel verder toe.

Planning softwareleveranciers

Eerder dit jaar hebben softwareleveranciers aangegeven dat de specificaties voor de software te laat bekend werden om álle wijzigingen tijdig in de software in te bouwen. Daarom heeft het programma Zorgprestatiemodel met de Organisatie van ICT-leveranciers in de Zorg afspraken gemaakt over het Minimum Viable Product (MVP). Het MVP beschrijft de minimale eisen waaraan een ECD moet voldoen op 1-1-2022 om volgens het ZPM te kunnen registreren. Gesprekken over de MVP-onderdelen declaratie en verplichte gegevensaanleveringen lopen nog. Uw ECD moet dus op 1-1-2022 volgens het MVP klaar zijn om in ieder geval de registratie van uw zorgmedewerkers te kunnen ondersteunen. In de praktijk zien we dat het softwareleveranciers over het algemeen lukt om minimaal het MVP op 1-1-2022 gereed te hebben. Echter worden deze vaak pas in november en december opgeleverd. Hierdoor is er weinig tijd om te testen voor u als zorgorganisatie.

Zorg er daarom voor dat u het testen gestructureerd aanpakt en vooraf testscenario’s uitwerkt. Zorg ook in de laatste weken van het jaar voor voldoende menskracht om de testen uit te voeren en te analyseren. Op deze manier kunt u zorgen voor een snelle en overzichtelijke terugkoppeling naar uw softwareleverancier. Mochten er nog aanpassingen noodzakelijk zijn, dan is het belangrijk uw softwareleverancier zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te stellen.

Training (zorg)medewerkers

De medewerkers van uw organisatie moeten vanaf 1-1-2022 volgens de spelregels van het ZPM werken. Dit geldt voor zorgmedewerkers, maar ook voor medewerkers van de ondersteunende diensten. Het is daarom noodzakelijk om uw (zorg)medewerkers voor deze tijd getraind te hebben. Door de (vaak) late oplevering van de software is de tijd hier echter krap voor. Stem een duidelijke planning met uw softwareleverancier af. Zorg ervoor dat uw trainer tijd heeft én reserveert tussen de oplevering en training om de training samen te stellen. Daarnaast moeten uiteraard ook de medewerkers in hun planning rekening houden met deze trainingen. Op dit site van het Zorgprestatiemodel is materiaal beschikbaar gesteld om u medewerkers te informeren. Ook is er door het programma een e-learning ontwikkeld die u hierbij kan ondersteunen.

Contractafspraken met zorgverzekeraars en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Binnen het Zorgprestatiemodel heeft u als zorgorganisatie mogelijk te maken met twee partijen: voor het GGZ-deel met (verschillende) zorgverzekeraars en voor de forensische zorg met DJI. Binnen de forensische zorg maakt u als zorgorganisatie afspraken met één partij. Daarnaast heeft DJI een eenduidige manier gekozen om de transitieprestatie te hanteren. De verwachting is dan ook dat deze afspraken relatief soepel zullen verlopen. De afspraken met de zorgverzekeraars zijn een stuk complexer. Zorgverzekeraars interpreteren de criteria in het Zorgprestatiemodel op een verschillende manier. Dit speelt met name bij de settingen. Zorgorganisaties moeten hierdoor mogelijk per zorgverzekeraar andere werkwijzen hanteren. Dit is uiteraard niet wenselijk. Ga hierover in gesprek met uw zorgverzekeraar. Trek hierin op, indien mogelijk, met een aantal andere zorgorganisaties.

Financiële gevolgen

De invoering van het zorgprestatiemodel heeft financiële gevolgen voor uw organisatie. In eerste instantie op uw omzet 2021 als gevolg van de harde afsluiting van DBC’s. Daarnaast heeft het mogelijk ook gevolgen op uw omzet voor 2022. De effecten hiervan zijn voor een deel al zichtbaar geworden in de uitgevoerde simulatie. Daarnaast moet u afspraken maken over de afwikkeling van mogelijke voorschotten en maakt u afspraken over een eventuele transitieprestatie met uw financier(s).

Zoals u leest zijn er verschillende financiële zaken die elkaar het komende jaar zullen opvolgen. Het helpt uw organisatie om deze op een rij te zetten om de impact op de liquiditeit voor uw organisatie te bepalen. U weet op deze manier wat u kunt verwachten komend jaar. Daarnaast kunt u gesprekken met uw financiers met betrekking tot bevoorschotting beter voorbereiden en onderbouwen.

Beroepentabel

In het ZPM bepaalt het beroep mede het tarief van de geleverde prestatie. Deze beroepen zijn terug te vinden in de zogenaamde Beroepentabel. Volgens de beleidsregel van de NZa zijn er straks 8 categorieën beroepen die consulten registreren in het zorgprestatiemodel. Elk beroep dat onder één van deze 8 categorieën valt moet aan bepaalde eisen voldoen. Zorg ervoor dat u  helder in beeld heeft wat deze eisen voor uw medewerkers zijn en zorg er tijdig voor dat uw medewerkers aan deze eisen voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting van een LOGO-verklaring voor WO-psychologen vanaf 1-7-2022.

Communicatie

De implementatie van het ZPM heeft een grote impact op uw medewerkers en kan mogelijk  onrust bij medewerkers veroorzaken. Mogelijk past u de manier van registreren aan. Binnen het ZPM heeft u de mogelijkheid om alleen nog maar directe tijd te schrijven. Ook kunt u gebruik maken van de mogelijkheid ‘planning = realisatie’. Dit zijn zaken die directe invloed hebben op de werkzaamheden van uw zorgmedewerkers. Zorg ervoor dat u hierover blijft communiceren met uw medewerkers, ondanks dat er concreet mogelijk nog weinig bekend is door een late oplevering van uw software. Wees duidelijk over de verwachtingen de komende weken en stem de communicatie op de verschillende doelgroepen af.

Sturing

Door de komst van het ZPM moet ook worden nagedacht hoe de (financiële sturing) er vanaf 2022 uit moet gaan zien. Hoe richt u bijvoorbeeld uw managementrapportage in? Hierover leest u meer in dit artikel.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Vragen over dit onderwerp? Neem contact met mij op!