Over dit artikel

Zorggroep Oude en Nieuwe Land levert vanuit en rondom hun 14 locaties zorg aan inwoners van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland, variërend van verpleeghuiszorg tot jeugd- en thuiszorg.

Frank Kodden, bestuurder bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land, vertelt waarom de organisatie heeft gekozen voor de dienstverlening van AAG.

Vraag van Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Zorggroep Oude en Nieuwe Land wilde graag een onderbouwd en toekomstproof strategisch vastgoedplan hebben.

Oplossing van AAG

AAG heeft Zorggroep Oude en Nieuwe Land geholpen bij het opstellen van een strategisch vastgoedplan. Op basis van de projecten, schuifplannen en facilitaire vraagstukken die we gezamenlijk hebben geformuleerd zijn we verder gegaan met de uitwerking van vastgoedprojecten, het opzetten van een verhuurorganisatie (wonen en bedrijfsmatig) en het strategisch inrichten van de facilitaire organisatie en processen. Daarnaast ondersteunde AAG samen met JLL bij de verkoop van het gebouw De Golfslag.

Waarom AAG

AAG levert een toegevoegde waarde aan onze bedrijfsvoering. Wij waarderen de inzet van de AAG-adviseurs, hun kennis en kunde. Samen met AAG zorgen wij dat onze projecten en processen op het gebied van vastgoed, facilitair en informatiemanagement nog beter worden.

Meerwaarde van AAG

AAG geeft door de inzet van een team van specialisten op verschillende onderdelen snel en adequaat antwoord op de vraagstukken van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Gezamenlijk komen zij met Zorggroep Oude en Nieuwe Land tot de juiste oplossing, die meerwaarde oplevert voor het zorgproces en de cliënten. Vastgoed en facilitaire vraagstukken worden zo opgepakt dat het voor de toekomst een toegevoegde waarde oplevert voor de cliënten.

AAG zorgt er voor dat wij op het gebied van Vastgoed en Facilitair snel tot de kern komen en de juiste beslissing op het juiste moment kunnen nemen. Inhoudelijk komen wij samen tot vernieuwende oplossingen die bijdragen aan een betere zorg voor onze cliënten. Dat waarderen wij.

Frank Kodden Bestuurder

Deel deze referentie

Meer weten over het strategisch vastgoedplan? Neem contact met mij op!

Johan van Houwelingen