Over dit artikel

De zorgcontractering ZVW voor 2023 is weer gestart. De enorme hoeveelheid aan informatie die in deze inkoopbeleidstukken staat is samengevat in een handig bestand voor de VVT aanbieders voor wat betreft de Zorgverzekeringswet. 

In het document Voorbereiding ZVW contract 2023 staan handvaten voor de zorgverkoper. Daarnaast wordt er per zorgsoort de belangrijkste informatie gedeeld: Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf (ELV), Geriatrische revalidatiezorg (GRZ), Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) en Paramedische zorg.

Hopelijk draagt het bestand bij aan een goed overzicht en een constructief zorgverkoopproces!

Download Voorbereiding ZVW contract 2023 (XLSX, 72.15 Kb)

Meer weten? Neem contact met mij op!