Over dit artikel

Vanaf 15 juni is het mogelijk om een netto zorgbonus aan te vragen voor alle (zorg)medewerkers die tot maximaal twee keer modaal verdienen en werkzaam zijn geweest in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021. De aanvraag van de subsidie staat open voor zowel zorgaanbieders die zorg in natura leveren als PGB-houders. Op dit moment kan nog niets gezegd worden over de exacte hoogte van de zorgbonus, aangezien deze afhankelijk is van het aantal aanvragen. Verwachting is dat de netto zorgbonus uiteindelijk zal uitkomen op een bedrag tussen de €200,- en €240,-.

Update 21 juni 2021

Twee varianten zijn overwogen

Vorig jaar werd er door de overheid aan zorgmedewerkers die een uitzonderlijke prestatie hadden geleverd een netto zorgbonus van €1.000,- uitgekeerd. Het aantal aanvragen voor medewerkers die hiervoor in aanmerking kwam lag fors hoger, waardoor het beschikbare overheidsbudget werd overschreden. Om dit te voorkomen in 2021 stelde Minister van Ark de volgende twee varianten voor:

 1. Een bonus van €500,- netto. Het budget zou dan toereikend zijn om specifiek aan circa 800.000 zorgmedewerkers een bonus toe te kennen. De voorwaarde voor toekenning aan de juiste functiegroepen zou beter en strenger gecontroleerd moeten worden.
 2. Een (verwachte) bonus tussen de €200,- en €240,- die aan alle (zorg)medewerkers met een maximaal inkomen tot 2x modaal in de branches binnen de sector Zorg en Welzijn en die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd kan worden uitgekeerd.

Uitwerking

Variant 2 is door het demissionaire kabinet verder uitgewerkt en in grote lijnen vergelijkbaar met de voorwaarden van 2020. De regeling is uitgebreid met een aantal sectoren die voorheen waren uitgesloten, zoals fysiotherapie en verloskundigen. Daarnaast blijft de regeling gelden voor schoonmaakpersoneel en derden, zoals uitzendkrachten en ZZP’ers. Het betreft echter wel een gewijzigde regeling, waarin enkele aanpassingen zijn gedaan.

In de handreiking (zie opgenomen link onder dit artikel) zijn de precieze subsidievoorwaarden en -vereisten uitgewerkt. Hierin wordt door de overheid ook meer richting gegeven aan wat moet worden verstaan onder een “uitzonderlijke prestatie” en de toekenning van de zorgbonus. Het blijft echter aan de zorgaanbieder om te beoordelen wie van de medewerkers daadwerkelijk in aanmerking komen voor de bonus. De zorgbonus dient uiterlijk binnen 5 maanden na vaststellingsdatum te zijn uitbetaald en als eindheffingsbestandsdeel in de administratie te zijn verantwoord ten behoeve van de werkkostenregeling.

Voorwaarden

 • De zorgprofessional heeft een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht, geldend voor in ieder geval de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021.
 • De zorgprofessional heeft ten tijde van COVID een “uitzonderlijke prestatie” geleverd.
 • Het inkomen van de zorgprofessional is niet hoger dan 2x modaal (peildatum 31 maart 2021, €74.000,-). De maximum uurtarieven bedragen € 39,50 bij arbeidsovereenkomsten derden en € 89,90 bij freelanceovereenkomsten.

Aanvraag subsidie

De aanvraag van de subsidie kan worden aangevraagd vanaf 15 juni 9:00 uur tot 27 juli 18:00 uur. Voor de aanvraag is een E-herkenning nodig. Binnen 13 weken na sluiting van het aanvraagtijdvlak, ontvangt de zorgaanbieder uitsluitsel over de toekenning en hoogte van het bedrag.

De subsidie aanvraag dient vergezeld te gaan van:

 • een verklaring van de zorgaanbieder 2021 dat deze zich voor 15 september 2021 zal vergewissen dat de zorgprofessional 2021 slechts één bonus 2021 ontvangt;
 • een verklaring van de zorgaanbieder 2021 dat de zorgprofessional 2021 voor wie de bonus 2021 wordt aangevraagd, tijdens de COVID-19 uitbraak 2021 werkzaamheden heeft verricht en daarbij een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd;
 • een verklaring van de zorgaanbieder 2021 dat aan de uitbetaling van de bonus 2021 aan de zorgprofessional 2021 geen nadere voorwaarden of verplichtingen worden verbonden, behoudens die voorwaarden en verplichtingen die volgen uit deze regeling;
 • een volmacht ingeval door een ander dan een tekenbevoegde bestuurder subsidie wordt aangevraagd; en
 • een bankafschrift op naam van de aanvrager, dat niet ouder is dan drie maanden.

Meer informatie

 1. De handreiking van het ministerie van VWS (11 juni 2021)
 2. De publicatie van de subsidieregeling in de Staatscourant op 14 juni 2021
 3. Informatie op website Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
 4. Informatie op website Rijksoverheid
 5. Vragen & Antwoorden

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Folkert-Jan Slagter