Over dit artikel

Het kan; mét de juiste begeleiding en ondersteuning

‘Cliëntgericht’ is een bekend begrip in de zorg. Zorgorganisaties steken veel tijd en energie in het brengen van eenheid in de zorg- en de facilitaire organisatie. De manager Zorg & Welzijn is steeds vaker functioneel leidinggevend. Hij/zij heeft als opdracht een team te formeren dat op alle gebieden de beste zorg biedt aan de cliëntgroep. Dat biedt kansen, maar het houdt ook zeker risico’s in, zegt Jelle Tigelaar, management consultant facilitair. De inzet van een facilitair adviseur/coach met de juiste competenties op centraal niveau in de organisatie is dan van grote waarde.

“Er is een duidelijke behoefte om zorg en facilitair rondom de cliënt(groep) onder te brengen in één team.” zegt Jelle. “Dat is logisch, want die medewerkers kennen de cliënten het beste. Zij kunnen dus ook prima beoordelen wat de werkelijke behoeften van de klant zijn. Kort gezegd formeer je een team dat weet wat de beste actie is op welk moment. Dat is nog niet zo eenvoudig, maar er zijn veel mogelijkheden. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat facilitair medewerkers hier en daar ook taken overnemen van zorgmedewerkers. Daarbij kun je denken aan het opmaken van bedden en het smeren van brood voor cliënten die dat zelf niet kunnen. Goed beschouwd zijn dat geen taken voor de zorgverlener.”

De volgende stap

“Je kunt ook een stap verder gaan door zorg en facilitair in elkaar te schuiven. Dat moet heel zorgvuldig gebeuren. Immers: als de zorgmanager ook  verantwoordelijk wordt voor facilitaire processen op de groep, moet er wel voor gezorgd worden dat de kwaliteit bewaakt wordt. De vakinhoudelijke kennis ontbreekt bij de zorgmanager. Een voorbeeld is de kwaliteit van de schoonmaak. Als de zorgmanager die verantwoordelijkheid ‘erbij’ moet doen, loop je het risico dat schoonmaak als minder belangrijk wordt gezien. Het gaat tenslotte om de zorg! Binnen korte tijd hoor je dan ontevreden geluiden. Op het gebied van voeding moeten voldoende kwaliteitsmetingen worden uitgevoerd om de gezondheid van de cliënten te borgen. Dat is óók goede zorg.”

Facilitair adviseur

De zorgorganisatie wil geen ontevreden cliënten en hun familie, en ook geen ontevreden medewerkers. Helaas zijn er wel degelijk gevallen bekend waarin onwenselijke situaties zijn ontstaan. Die kunnen worden voorkomen door de aanstelling van een facilitair adviseur binnen de zorgorganisatie. Deze kan facilitaire processen, zoals schoonmaak  en voedselkwaliteit, beoordelen. Vanzelfsprekend denkt deze adviseur mee over de verbetering van de processen.

Jelle: “Het gaat nadrukkelijk niet om een criticus die de betrokken medewerkers komt vertellen wat ze allemaal fout doen. Integendeel: de adviseur komt om de medewerkers te helpen, zodat zij beter – en met meer plezier in hun werk – hun werk kunnen doen. Het team heeft de regie; de manager krijgt – afhankelijk van de zelfstandigheid van het team – een meer coachende rol. De medewerkers werken zelfstandiger en nemen meer beslissingen zelf. In veel gevallen kan ook het aantal facilitair leidinggevenden  worden verminderd door de aanstelling van een facilitair adviseur. Ook dat vraagt om zorgvuldigheid.”

Bespreken met directie

Als de AAG-consultant met bestuur en MT de inrichting van een facilitaire organisatie komt bespreken, vormt de balans tussen één team rondom de cliënt en de borging van de kwaliteit de kern van het verhaal. Jelle: “Wij begeleiden de organisatie bij de verandering naar één team. Vervolgens ondersteunen we bij het neerzetten van een organisatie zodat de kwaliteit geborgd is door de juiste mensen op de juiste plek te zetten. Dat betekent wel dat de zorgmanager voldoende moet worden ondersteund. Hij/zij krijgt er immers een flinke verantwoordelijkheid bij, maar bij voldoende vakinhoudelijke, proactieve ondersteuning is dat haalbaar.”

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Jelle Tigelaar