Over dit artikel

Woon- en Zorgcentrum Avondlicht vervult een centrale rol voor de zorg voor ouderen binnen de Gemeente Lingewaal en wil een ontmoetingsplaats zijn voor de ouderen in de dorpskern Herwijnen. Avondlicht staat voor de kracht van kleinschaligheid en een persoonlijke benadering.

Adri Bevaart, bestuurder van Avondlicht, vertelt waarom de organisatie heeft gekozen voor de dienstverlening van AAG.

Vraag van Avondlicht

Na jaren van goede voorbereiding stond Avondlicht op het punt om haar nieuwbouw te gaan realiseren. Het concept was uitgedacht, de vergunning ontvangen en bereidverklaringen van de gemeente (garantie) en het Waarborgfonds voor de Zorgsector (borging) waren ontvangen. Maar hoe kon Avondlicht deze verklaringen omzetten naar een op de situatie toegespitste geldlening?

Oplossing van AAG

AAG heeft het proces geschetst en is aan de slag gegaan. De eerste fase betrof het in kaart brengen van de bestaande situatie zoals de leningenportefeuille en het treasurystatuut. Vervolgens zijn de gestelde voorwaarden van de Gemeente en het WFZ ingevuld en de gezamenlijke zekerheden opgesteld en gevestigd. Dit laatste betekende ook dat er afstemming moest plaats vinden omtrent de positie van betrokken partijen van de bestaande leningen. Als derde zijn banken gevraagd om op basis van de – inmiddels onvoorwaardelijke – verklaringen te “pitchen” zodat Avondlicht de beste keuze kon maken voor de financier van de nieuwbouw. De laatste fase was het afhechten van de informatievoorziening om de voorfinanciering te kunnen opnemen. Naast het technische deel van dit proces heeft AAG ook gezorgd voor een heldere afstemming met de Raad van Toezicht, het WFZ, de gemeente, de notaris, de banken en het treasurybureau.

Waarom AAG

Avondlicht heeft gekozen voor AAG omdat zij goed bekend zijn met de ouderenzorg en omdat de betrokken consultant vanuit zijn bancaire achtergrond precies begreep waar het knelde in het proces en hoe dit het beste aangepakt kon worden.

Meerwaarde AAG

Kennis van de zorg, deskundigheid op het vakgebied financiering, accurate wijze van acteren en opvolgen en prettige samenwerking.

Met AAG is het goed en prettig samenwerken, de deskundigheid is groot en divers.

Adri Bevaart Bestuurder

Deel deze referentie

Meer weten over het financieren van (nieuw)bouw? Neem contact met mij op!

Bram Venhuizen