Over dit artikel

Bij de jaarrekening 2017 diende u de bezoldiging van topfunctionarissen te verantwoorden. Op de website van de Rijksoverheid staat onderstaand overzicht opgenomen, dat wij graag met u delen.

Zolang er geen overschrijding van de WNT-norm is, past de bezoldiging bij de grootte van uw organisatie. Bij overschrijding van de WNT-norm kan er sprake zijn van een overgangstermijn en dienen er afspraken gemaakt te worden over de afbouw tot aan de WNT-norm. Overschrijding van de WNT-norm kan namelijk vervelende consequenties hebben. Bij overschrijding van de norm ontstaat er formeel een vordering van de zorginstelling op de topfunctionaris die terugbetaald moet worden, alvorens u een goedkeurende verklaring van uw accountant ontvangt. In het ergste geval kan de vordering zelfs door het ministerie van VWS worden overgenomen.

Heeft u uw WNT-klassenindeling volgens de WNT-2 al gemaakt? Is deze niet meer actueel voor uw organisatie of wilt u weten welke consequenties voor u van toepassing zijn? AAG ondersteunt u hier graag bij. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een duidelijk en onafhankelijk advies.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over de WNT of de jaarrekening? Neem contact met mij op!

Folkert-Jan Slagter