Over dit artikel

Per 1 januari 2019 is de Wet op Ondernemingsraden (WOR) gewijzigd. Het gaat hierbij om de wijziging van artikel 23, waarin het overleg tussen de ondernemer en de ondernemingsraad (OR) is vastgelegd.

Door deze wijziging wordt het jaarlijkse gesprek over lonen en beloningsverschillen, en vooral de beloningsverhoudingen tussen de verschillende groepen die werkzaam zijn binnen de organisatie, verplicht.

De wijziging leidt ertoe dat de bevoegdheden van de ondernemingsraad bij topbeloningen worden versterkt. Zo krijg de OR de plicht om jaarlijks met de bestuurder te overleggen over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen. Ook moet het bestuur de OR jaarlijks een overzicht bieden van alle lonen, inclusief de beloningen van bestuurders.

Deze wijziging moet zorgen voor meer transparantie in de topbeloningen. Onevenredige beloningsverschillen kunnen namelijk de arbeidsverhoudingen binnen de organisaties schaden. Het gesprek tussen de ondernemingsraad en de bestuurder kan bijdragen aan het voorkomen hiervan. Deze verplichting geldt alleen voor grote ondernemingen waar doorgaans meer dan 100 personen werken.

Drempel verdwijnt

Volgens artikel 31d van de WOR zijn bestuurders van grote organisaties reeds verplicht om de ondernemingsraad schriftelijk te informeren over de lonen en loonverschillen binnen de organisatie. Dit gebeurt in de praktijk bijna nooit, omdat er een hiërarchische verhouding bestaat tussen de bestuurder en de werknemers die de ondernemingsraad vormen. De leden van een OR kunnen hierdoor een drempel ervaren om deze zaken zelf ter sprake te brengen. Door de wijziging ontstaat er naast deze informatieplicht een overlegplicht, waardoor deze drempel verdwijnt.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver
Monique Straver senior payroll consultant
06 51562834
m.straver@aag.nl