Over dit artikel

De risicoperiode voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) wordt mogelijk verkort van tien naar vijf jaar.

Dit staat in het conceptwetsvoorstel dat onlangs is gepubliceerd.

Als een organisatie eigenrisicodrager is voor de WGA, komen de kosten voor de WGA-uitkering én re-integratie van langdurig arbeidsongeschikten maximaal tien jaar voor rekening van deze organisatie. Dit is een behoorlijke financiële last, die er voor kan zorgen dat organisaties liever geen personeel in dienst nemen, maar gebruikt maken van zelfstandigen of uitzendkrachten.

Daarom wil men de risicoduur voor WGA–uitkeringen beperken en terugbrengen van tien naar vijf jaar. Na deze vijf jaar neemt het UWV de uitkering en re-integratie over.

Verkorting van de WGA-risicoperiode tot vijf jaar heeft zowel effect op de publieke als de private WGA-premies. De regering vindt het daarom gewenst dat werkgevers bij inwerkingtreding van deze maatregel ook een nieuwe keuze kunnen maken tussen publieke verzekering bij UWV of eigenrisicodragerschap, al dan niet met een private verzekering.

Iedere werkgever krijgt eenmalig de mogelijkheid om voor afloop van de driejaarstermijn vanuit de publieke verzekering bij het UWV over te stappen naar eigenrisicodragerschap.

Om ervoor te zorgen dat eigenrisicodragers met een private verzekering na inwerkingtreding van de maatregel ook een nieuwe afweging kunnen maken, is het van belang dat zij niet aan een lopend contract worden gehouden op de private verzekeringsmarkt.

De beoogde datum voor inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is 1 januari 2020.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over het eigenrisicodragerschap? Neem contact met mij op!

Monique Straver
Monique Straver senior payroll consultant
06 51562834
m.straver@aag.nl