Over dit artikel

Onlangs is het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof gepubliceerd. Het wetsvoorstel wijzigt wetten zoals de Wet flexibel werken (WFW) en de Wet arbeid en zorg (WAZO). Een andere wijziging is de invoering van betaald ouderschapsverlof. De maatregelen uit het wetsvoorstel komen voort uit een nieuwe Europese richtlijn, die Nederland als EU-lidstaat op uiterlijk 2 augustus 2022 geïmplementeerd moet hebben.

Hoewel de richtlijn bepaalde verlofregels verplicht, heeft Nederland enige vrijheid bij de invulling. Het voorstel is dat de werknemer in 9 van de 26 ouderschapsverlofweken een uitkering van het UWV kan ontvangen. Deze uitkering bedraagt 50% van het dagloon en is gemaximeerd op 50% van het maximumdagloon. Het wetsvoorstel laat ruimte voor aanvulling van dit percentage bij cao. De werknemer heeft alleen in het eerste levensjaar van het kind recht op de uitkering. De uitkering wordt, na opname van het verlof, door de werkgever bij het UWV aangevraagd via een digitaal formulier.

De aanvraag moet altijd op één week of meerdere hele weken betrekking te hebben. Het patroon waarin het betaald ouderschapsverlof wordt opgenomen kan de werknemer invullen in overleg met de werkgever. Het betaald ouderschapsverlof kan in een aansluitende periode in voltijd of deeltijd of in meerdere perioden in voltijd of deeltijd worden opgenomen, mits de opname binnen 12 maanden na de dag van het geboorte van het kind plaatsvindt.

Daarnaast wordt het met dit wetsvoorstel ook mogelijk dat, in het kader van de WFW, de werknemer een verzoek kan indienen voor een (al dan niet tijdelijke) aanpassing van de overeengekomen arbeidsduur, de werktijd of de arbeidsplaats. Dit geldt tot nu toe nog niet voor organisaties met minder dan 10 werknemers. Het wetsvoorstel brengt daar verandering in. Werknemers van kleine werkgevers die zorgen voor kinderen tot 8 jaar of mantelzorger zijn, krijgen nu ook deze mogelijkheid.

Het wetsvoorstel regelt ook dat directeuren-grootaandeelhouders en huishoudelijk personeel recht krijgen op aanvullend geboorteverlof met een uitkering op basis van de WAZO. Deze uitkering bedraagt 70% van het wettelijk minimumloon naar evenredigheid van de arbeidsduur.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver