Over dit artikel

Wat zijn de effecten? Part 2

In de nieuwsbrief van 17 augustus 2021 hebben wij een artikel gepubliceerd over de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en wat hiervan de effecten zijn voor uw organisatie.

In dat artikel deden wij een oproep om de gevolgen voor uw vastgoed met ons te delen. Wij hebben inmiddels verschillende organisaties gesproken en gevraagd wat de effecten van de Wzd of Wvggz op hun vastgoed zijn. Deze effecten delen wij graag met u.

Een terugkoppeling naar de Wzd en Wvggz

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening.
De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening.

Het doel van deze wetten is om verplichte zorg zo veel mogelijk te voorkomen. Als verplichte zorg echt noodzakelijk is, moet de minst ingrijpende vorm worden ingezet en de dwang zo snel mogelijk worden afgebouwd. Cliënten behouden zo veel mogelijk eigen regie over hun leven. Vrij waar het kan, zorg waar het moet.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft de volgende definitie aan onvrijwillige zorg: “zorg waarmee de cliënt of zijn vertegenwoordiger niet instemt en zorg waarmee de vertegenwoordiger heeft ingestemd maar waartegen de cliënt zich verzet.”

Wzd en de invloed op uw vastgoed

ViVa! Zorggroep heeft als organisatie te maken met de Wzd. Sinds intreding van deze wet op 1 januari 2020 geven zij aan dat er nog niet veel fysieke maatregelen zijn getroffen. De afgelopen periode is gebruikt om te toetsen wat voor invloed deze wet heeft op het vastgoed en de organisatie. Op dit moment zijn twee pilots binnen ViVa! Zorggroep in de opstartfase om te kijken waar de knelpunten liggen voor het vastgoed en hoe deze aangepakt kunnen worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen zorgvisie, domotica en bouwtechnische technische aanpassingen. Ronald van Harmelen, coördinator Wonen & Verhuur vertelde ons hoe zij dit aanpakken. “Cliënten krijgen door deze wet meer vrijheid, dus veiligheid is hierbij van groot belang.” Bij ViVa! Zorggroep wordt uitgezocht welke aanpassingen passend zijn. Hiervoor is een checklist opgesteld die voor elk gebouw kan worden ingezet en op basis daarvan kunnen keuzes gemaakt worden. Gekozen is voor een integrale aanpak welke natuurlijk per organisatie kan verschillen. Het gaat om het inschatten van risico’s en bepalen welke risico’s je neemt en hoe je deze afdekt. Het is niet mogelijk om alle risico’s te beperken zonder in te leveren op woon- en leefkwaliteit.

Op basis van de eerste aannames wordt wel al een aantal zaken duidelijk voor ViVa! Zorggroep, namelijk; de grootste oplossing zit in domotica. Bouwkundig moeten er wel wat zaken veranderen, je kunt hierbij denken aan het verhogen van balustrades, het aanpassen van sloten of het plaatsen van sluizen. Bijvoorbeeld bij de deur die naar buiten leidt en deuren die uitkomen op een galerij en waar het risico heerst dat cliënten van de trap kunnen vallen.

Wvggz en de invloed op uw vastgoed

Naast de Wzd is ook de Wvggz in werking getreden. Wytske Posthuma, algemeen manager & projectmanager bij GGZ Friesland vertelde ons hier meer over.

Toen de wet werd ingevoerd hebben ze bij GGZ Friesland besloten om 2 ruimtes toe te voegen aan het vastgoed om mensen op te vangen. Deze ruimtes zijn vlakbij de High Intensive Care (HIC) kliniek en de crisisdienst gepositioneerd zodat deze teams samen de personele bezetting op konden vangen. Deze ruimtes zijn ruime slaapkamers met een bed, kastje en wasbak en in de nabijheid een binnentuin en toilet. Er is een iPad beschikbaar voor muziek of televisie. De ruimtes zijn bedoeld om de mensen die hier tijdelijk verblijven een veilige plek te bieden tijdens de beoordeling volgens de Wvggz.

Op basis van de afgelopen 1,5 jaar na invoering van de Wvggz merken ze bij GGZ Friesland dat 1 ruimte ook voldoende was geweest. Dit komt omdat de professionals bij een aanmelding al snel een inschatting kunnen maken of iemand mogelijk opgenomen moet worden. Zij kiezen er dan voor om de beoordeling op de dichtstbijzijnde HIC kliniek plaats te laten vinden. Op die manier kunnen ze de patiënt zo snel mogelijk een eigen verblijfsplaats bieden en worden interne verplaatsingen zoveel mogelijk voorkomen; dit is in het belang van de patiënt.

Uw bijdrage

Wij zijn nog steeds heel erg benieuwd of bovengenoemde ook de gang van zaken is bij uw organisatie. Wilt u uw verhaal delen? Dat kan nog steeds, via deze link kunt u de enquête invullen.

Wilt u meer weten over oplossingsrichtingen omtrent zorg en dwang, neem dan contact op met Florine Meijering.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!