Over dit artikel

Op 1 januari 2019 is de Wet vergoeding van affectieschade in werking getreden. Naasten van een slachtoffer van een arbeidsongeval, geweldsmisdrijf of een medische fout kunnen dan smartengeld eisen van de veroorzaker van het ongeval. In veel gevallen zal dat de werkgever zijn.

De mogelijkheid van vergoeding voor affectieschade geldt voor arbeidsongevallen en andere gebeurtenissen die overlijden of ernstig en blijvend letsel tot gevolg hebben. Deze gebeurtenissen moeten plaatsvinden op of na 1 januari 2019. Het geldt dus niet voor gevallen die zich voordeden vóór die datum, ook al ondervindt de familie van het slachtoffer hier nu nog schade van.

Alleen de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders komen in aanmerking voor een vergoeding van affectieschade. Het is een regeling met vaste bedragen tussen de € 12.500 en € 20.000, te betalen door de partij die aansprakelijk is voor het ongeval. Dit voorkomt procedures over de hoogte van het bedrag en langdurige en pijnlijke discussies over het leed. Door te variëren in categorieën en in de omvang van de vergoeding, wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van nabestaanden en naasten.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver
Monique Straver senior payroll consultant
06 51562834
m.straver@aag.nl