Over dit artikel

Waar moet u rekening mee houden wanneer u een kerstpakket geeft? Welke wetten en regels gelden voor medewerkers? En voor vrijwilligers? En hoe zit het met eventuele verzendkosten?

Kerstpakket medewerkers

Wanneer u een kerstpakket verstrekt aan uw werknemers, dan kunt u deze verstrekking opnemen in de vrije bestedingsruimte van de werkkostenregeling. Is deze ruimte volledig benut, dan is een eindheffing van 80% van toepassing over de totale waarde van de kerstpakketten.

Kerstpakket derden

Verstrekt u een kerstpakket aan derden, dan moet u een eindheffing betalen over dit pakket. U dient een tarief van 45% af te dragen over de waarde van de verstrekking als deze niet meer bedraagt dan € 136,00. Is de waarde hoger dan € 136,00, dan is een eindheffing van 75% van toepassing. De waarde van de verstrekking in het economische verkeer mag per persoon maximaal € 272,00 per jaar bedragen.

Kerstpakket vrijwilligers

Verstrekt u een kerstpakket aan een vrijwilliger en bedragen het kerstpakket én de vrijwilligersvergoeding samen minder dan € 170,00, dan hoeft u de waarde van het kerstpakket niet in de eindheffing of in de vrije bestedingsruimte van de werkkostenregeling te betrekken. Van een vrijwilligersvergoeding is sprake als iemand uitsluitend een vergoeding of verstrekking ontvangt met een gezamenlijke waarde van maximaal € 170,00 per maand en maximaal € 1.700,00 per jaar.

Verzorgt AAG uw salarisadministratie, geef dan tijdig aan uw contactpersoon door wat de kosten zijn van het kerstpakket en aan welke groep u dit heeft verstrekt (werknemers, derden, vrijwilligers).

Verzendkosten

Vanwege corona zullen dit jaar veel meer kerstpakketten dan gebruikelijk per post verstuurd worden naar werknemers. Maar hoe zit dit dan met de verzendkosten van het kerstpakket? Moeten deze dan aangewezen worden in de vrije ruimte van de werkkostenregeling of zijn deze kosten vrijgesteld?

Normaal gesproken zijn de verzendkosten van een geschenk dat voldoet aan de drie criteria van de kleine geschenkenregeling vrijgesteld. U hoeft de verzendkosten van zo’n klein geschenk niet op te nemen in de vrije ruimte. Dat geldt bijvoorbeeld voor bloemen of een fruitmand.

De verzendkosten voor het toesturen van een kerstpakket zijn echter een ander verhaal. Deze vallen niet onder de kleine geschenkenregeling en daarom tellen zowel de waarde van het kerstpakket als de bijkomende verzendkosten mee als loon en komen dan ook ten laste van de vrije ruimte, aangezien een kerstpakket niet via het loon van de werknemer belast zal worden.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver