Over dit artikel

Vanaf 1 augustus 2022 moet de werkgever ook door de wet of cao verplichte opleidingen, of opleidingen waarvoor een studieovereenkomst is, kosteloos aan haar werknemers aanbieden. Dit betreft de scholing die voor de medewerker noodzakelijk is om zijn/haar functie uit te kunnen oefenen.

Ook eerder gemaakte afspraken over terugbetaling zijn vanaf 1 augustus 2022 niet meer geldig. De noodzakelijke scholing wordt ook beschouwd als arbeidstijd. Dit betekent dat de medewerker tijdens deze scholing recht heeft op doorbetaling van zijn salaris. Voor zover mogelijk zorg je ervoor dat de medewerker de scholing onder werktijd kan volgen.

Terugbetalingsregeling opleidingen

Voor scholing die niet noodzakelijk is blijft het wel mogelijk om af te spreken dat de medewerker de kosten terugbetaalt. Het blijkt bij werknemers redelijk onbekend voor welke scholing er een terugbetalingsregeling geldt. Er is sowieso veel onwetendheid over de afspraken rondom het volgen van opleidingen. Ook weten veel werknemers niet of hun werkgever een terugbetalingsregeling hanteert als zij ontslag nemen (kort) na het volgen van een studie of cursus. Tip voor de werkgever: leg dit goed schriftelijk vast vóór aanvang van de scholing!

Uitzoekwerk voor HR

Er is voor veel HR afdelingen nog behoorlijk wat werk te doen. Zo moet worden uitgezocht welke studieovereenkomsten er zijn en welke opleidingen vanuit de wet of cao verplicht zijn voor medewerkers. Vervolgens is het van belang om in kaart brengen welke studieovereenkomsten komen te vervallen. En last but not least: informeer medewerkers en hun leidinggevenden of afspraken over terugbetaling van studiekosten wel of niet komen te vervallen.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op!

Deel dit artikel