Over dit artikel

Op 7 juli 2021 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de beleidsregels voor langdurige zorg 2022 gepubliceerd. Wij zetten ieder jaar in juli de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten in de beleidsregels voor het komende jaar voor u op een rij in een handige PDF . De NZa voert per 1 januari 2022 veertien wijzigingen door, waarvan drie direct invloed hebben op uw zorgvastgoed. De belangrijkste wijzigingen voor uw vastgoed lichten wij graag voor u uit.

Normatieve huisvestingscomponent (NHC)

Zorgkantoren hebben de opdracht gekregen om in 2022 toe te zien op de benodigde investeringen bij zorgaanbieders om vastgoed te verduurzamen. Om deze reden zal de normatieve huisvestingscomponent in de tarieven 2022-2023 voor 100% gehandhaafd blijven. Daarnaast wordt jaarlijks ten behoeve van verduurzaming van vastgoed de NHC, bovenop de jaarlijkse indexering van 2,5%, verhoogd met 0,18%. Voor volgende jaren kan voor de duurzaamheidsopslag een ander ophogingspercentage gelden.

Deeltijdverblijf

Uit onderzoek door de NZa is gebleken, dat het leegstandspercentage voor deeltijdverblijf (DTV) niet 3% is, maar 18%. Voor de NHC en NIC van deeltijdverblijf wordt daarom met ingang van 2022 uitgegaan van een bezettingspercentage van 82% in plaats van 97%. Door deze verlaging worden de NHC en Normatieve Inventaris NIC van (DTV) opgehoogd.

Prestatiebeschrijvingen dagbesteding GHZ en GGZ wonen

Vanuit de ervaringen met passende zorg die zijn opgedaan in de coronaperiode zijn de prestatiebeschrijvingen van dagbesteding GHZ en GGZ wonen verruimd. De nieuwe omschrijving is ‘De activiteit vindt indien gewenst en best passend, zo veel mogelijk overdag plaats, buiten de woonsituatie, in groepsverband’. Het is nu ook mogelijk om dagbesteding op de woonlocatie of digitaal te ontvangen. Hierbij wordt er wel vanuit gegaan dat over de vorm overeenstemming is bereikt met de cliënt of cliëntvertegenwoordiger.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

In de zorg hangt alles met elkaar samen: de huisvesting, de personele opgave, de wijze van bekostiging etc.. Dat vraagt om integrale adviezen. Aan de ene kant wordt van zorgorganisaties gevraagd dat ze maatwerk leveren; anderzijds moeten ze ook zo flexibel mogelijk zijn. Snel inspringen op actuele ontwikkelingen is dan belangrijk, maar zo ook de ontwikkeling van een langetermijnvisie voor het vastgoed. Je moet op tijd de juiste keuzes maken. AAG heeft alles in huis om mee te denken over de gevolgen van deze wijzigingen voor uw organisatie. Wilt u meer weten over de wijzigingen in de beleidsregels 2022 en de gevolgen daarvan voor uw vastgoed? Wij denken graag met u mee!

Interactief webinar

Op 16 september 2021 bieden wij u een gratis webinar aan over de beleidsregels 2022. Tijdens het webinar praten wij u in maximaal anderhalf uur bij over de belangrijkste wijzigingen. En nemen wij u daarin op een interactieve wijze mee met praktijkvoorbeelden, vragen en polls. Bent u geïnteresseerd? Schrijf u hier in!

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!