Over dit artikel

Wanneer een arbeidsovereenkomst tijdelijk wordt uitgebreid met extra uren, is dit arbeidsrechtelijk een tweede (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. Deze tijdelijke uitbreiding van het aantal uren moet in de loonaangifte op een afzonderlijk IKV nummer aangegeven worden, met het hoge AWF percentage van 7,94 %. In de praktijk blijkt dat het aanmaken van een tweede IKV voor de tijdelijke urenuitbreiding voor veel knelpunten zorgt in andere aanleverende systemen zoals HR-, tijdregistratie- en rooster- en verzuimsystemen.

Om een oplossing te bieden voor deze knelpunten is door de Belastingdienst een overgangstermijn afgesproken. Deze overgangstermijn geldt voor de jaren 2020 en 2021. Uitgangspunt is wel dat de premie AWF over het loon dat genoten wordt in verband met de tijdelijke urenuitbreiding op basis van het hoge WW-percentage wordt afgedragen. Dient de werkgever na 2021 een correctiebericht in over 2020 of 2021, dan moet dezelfde werkwijze worden gehanteerd als in 2020 en 2021 is toegepast.

Een tijdelijke uitbreiding van het aantal uren kan dus in 2020 en 2021 als volgt worden aangegeven in de loonaangifte:

  • een extra IKV, zoals staat beschreven in het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW;
  • dezelfde IKV, maar waarbij de hoge en de lage premie als één bedrag worden opgegeven.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver