Over dit artikel

Voor de berekening van de pensioenpremie voor 2017 wordt uitgegaan van het geldende percentage eindejaarsuitkering per 31 december van het voorgaande jaar. Zie hiervoor ook de PFZW-site.
Dit houdt in dat er voor de vaststelling van de pensioenpremie 2017 gerekend moet worden met 5,7% over het basissalaris inclusief vakantiegeld (regeling 2016) en niet met 7,0% over het basissalaris exclusief vakantiegeld (regeling 2017).

Let er dus op dat bij het looncomponent “Eindejaarsuitkering t.b.v. pensioen” met stamnummer 135.094.505 er een afwijkend percentage wordt ingevoerd van 5,7%. En zorg ervoor dat ook de toekomstige percentages goed geregistreerd worden.

1. Ga naar HRM – Organisatie – CAO en open de VVT-cao

2. Klik tab Looncomponent en dubbelklik stamnummer 135094505

3. Ga naar tab Parameter en dubbelklik ‘Afwijkend percentage t.b.v. pensioen

4. Pas indien nodig het percentage aan.

5. Zet een terugwerkende kracht berekening aan per januari 2017. Door de aanpassing kunnen er kleine verschillen ontstaan in de bruto-netto berekening omdat de pensioengrondslag aangepast is.

Deel dit artikel

Meer weten over dit artikel? Neem contact met mij op!

Angel Schreuders