Over dit artikel

Door de coronamaatregelen werken werknemers nu vaker thuis. Dit kan gevolgen hebben voor bepaalde vergoedingen en verstrekkingen. De Belastingdienst heeft daarom antwoorden op veel gestelde vragen over loonheffingen tijdens de coronacrisis gepubliceerd. Een belangrijk item in deze vragen en antwoorden is de uitruil reiskosten tijdens corona.

Reiskostenvergoeding – normale situatie

Voor woon-werkverkeer mag een werkgever € 0,19 per kilometer fiscaal vrijgesteld vergoeden aan een werknemer. In veel gevallen hebben werkgevers een vaste vergoeding met werknemers afgesproken. Op basis van het aantal vaste werkdagen per week wordt bepaald hoeveel kilometers de werknemer gemiddeld per maand reist. De werkgever betaalt dan meestal een vergoeding van € 0,19 of minder per kilometer. Indien de vergoeding minder dan € 0,19 per kilometer bedraagt, ontstaat er een fiscale ruimte. De werknemer heeft namelijk minder reiskostenvergoeding gekregen dan fiscaal is toegestaan.

Wanneer een werknemer gebruik kan maken van een cafetariaregeling, kan hij in dit geval bijvoorbeeld de eindejaarsuitkering uitruilen tegen een extra reiskostenvergoeding. De bruto eindejaarsuitkering wordt dan verlaagd en de netto reiskostenvergoeding wordt met hetzelfde bedrag verhoogd. Deze uitruil vindt plaats tot de werknemer € 0,19 per kilometer aan reiskostenvergoeding heeft ontvangen. Het voordeel van deze uitruil is dat de werknemer minder loonbelasting hoeft af te dragen over zijn eindejaarsuitkering. De werkgever betaalt in deze situatie minder sociale lasten.

Reiskostenvergoeding – tijdens de coronacrisis

Vanwege het coronavirus werken nu veel mensen vanuit thuis waardoor men minder reisbewegingen heeft. Als gevolg van de coronacrisis heeft de overheid een aantal coronamaatregelen genomen. Een van deze maatregelen is dat een vaste reiskostenvergoeding die is overeengekomen vóór 13 maart 2020 belastingvrij mag worden doorbetaald, ook als de werknemer thuiswerkt.

In de praktijk loopt een vaste reiskostenvergoeding gewoon door, maar wordt een uitruil reiskosten (cafetariaregeling) elk jaar opnieuw via een overeenkomst afgesproken. Is deze overeenkomst inzake de uitruil op of na 13 maart 2020 gesloten, dan is in deze situatie de vaste reiskostenvergoeding fiscaal vrijgesteld maar moet de eventuele fiscale ruimte voor de uitruil wél worden vastgesteld op basis van de werkelijke reiskilometers. Kortom: thuiswerkdagen tellen dan niet mee als reisbewegingen. Het is in dit geval wel toegestaan om de eindejaarsuitkering 2020 om te zetten in een onbelaste vergoeding voor de daadwerkelijk gereisde kilometers tegen
€ 0,19 per kilometer

Het is dus van belang dat u inzichtelijk heeft op welke dagen de werknemer thuis heeft gewerkt en of dat zij de keuze voor de uitruil van de reiskosten hebben gemaakt vóór 13 maart of op 13 maart 2020 en daarna.

Lees hier alle veel gestelde vragen en antwoorden

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver