Over dit artikel

Heeft uw organisatie recht op één of meer tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)? Dan krijgt u uiterlijk 14 maart 2020 de voorlopige beschikking Wet tegemoetkoming loondomein van het UWV. Hieronder vallen vanaf 2018 het loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.

Indien u bij de controle concludeert dat er fouten in de voorlopige beschikking zitten, dan dient u deze vóór 1 mei 2020 te corrigeren via de loonaangifte. Ontvangt u geen beschikking, maar heeft u wel recht op een tegemoetkoming? Neem dan contact op met het UWV voor Werkgevers via 088 8989295.

Traject vaststelling en uitbetaling

Het traject van vaststelling en uitbetaling Wet tegemoetkoming loondomein verloopt als volgt:

Voorlopige beschikking

U ontvangt vóór 15 maart 2020 een vooraankondiging van het UWV, met een voorlopige berekening van het afgelopen jaar over het LIV en LKV. Controleer deze voorlopige beschikking goed.

Niet eens met voorlopige beschikking

Bent u het niet eens met deze voorlopige berekening, dan kunt u eventuele fouten tot en met uiterlijk 1 mei 2020 herstellen door het insturen van correctieberichten op de ingediende loonaangiften over 2019.

Correcties na 1 mei

Aan de hand van gegevens zoals deze op 1 mei 2020 in de polisadministratie staan, berekent het UWV de hoogte van de tegemoetkoming over 2019. Correcties die de Belastingdienst ná 1 mei 2020 ontvangt, komen wel in de polisadministratie, maar blijven buiten de berekening van het LIV.

Definitieve beschikking

De Belastingdienst krijgt de definitieve gegevens van het UWV en maakt hiervoor een beschikking op. Deze beschikking wordt vóór 1 augustus 2020 naar de werkgever verstuurd.

Uitbetaling
De Belastingdienst betaalt de tegemoetkoming binnen 6 weken na de datum op de definitieve beschikking. Dit is uiterlijk 12 september 2020.

Bezwaar/klachten

Het UWV is verantwoordelijk voor het afhandelen van vragen en klachten die betrekking hebben op de voorlopige berekening. Tegen de definitieve berekening kunt u bezwaar maken bij de Belastingdienst. Tegen de uitspraak op bezwaar kan beroep en hoger beroep bij de rechter worden aangetekend. Het afhandelen van vragen, klachten en bezwaar en beroep over de doelgroepverklaring vindt deels plaats bij het UWV en deels bij de gemeente.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver
Monique Straver senior payroll consultant
06 51562834
m.straver@aag.nl