Over dit artikel

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) stimuleert werkgevers mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te houden.

Werkgevers krijgen jaarlijks een tegemoetkoming van maximaal € 2.000 per medewerker per jaar als zij een aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze regeling sinds 1 januari 2017 van kracht en wordt in 2018 vastgesteld en uitgekeerd volgens onderstaand schema.

Voorlopige beschikking

Vóór 15 maart 2018 ontvangt u van het UWV een voorlopige berekening van het LIV over 2017. Controleer deze voorlopige beschikking goed.

Niet eens met voorlopige beschikking

Bent u het niet eens met de voorlopige beschikking, dan kunt u eventuele fouten tot en met uiterlijk 1 mei 2018 herstellen door correctieberichten op de ingediende loonaangiften over 2017 in te sturen.

Correcties na 1 mei

De hoogte van de tegemoetkoming wordt berekend aan de hand van gegevens zoals deze op 1 mei 2018 in de polisadministratie staan. Correcties die de Belastingdienst ná 1 mei 2018 ontvangt, komen wel in de polisadministratie, maar blijven buiten de berekening van het LIV.

Definitieve beschikking

De Belastingdienst stuurt de definitieve beschikking vóór 1 augustus naar de werkgever.

Uitbetaling

De Belastingdienst betaalt de tegemoetkoming binnen zes weken na de datum op de definitieve beschikking uit aan de werkgever. Dit is uiterlijk 12 september 2018.

Bezwaar/klachten

Het UWV is verantwoordelijk voor het afhandelen van vragen en klachten over de voorlopige berekening. Via de Belastingdienst kunnen werkgevers bezwaar maken tegen de definitieve berekening. Tegen de uitspraak op bezwaar kan beroep en hoger beroep bij de rechter worden aangetekend. Het afhandelen van vragen, klachten en bezwaar en beroep over de doelgroepverklaring vindt deels plaats bij het UWV en deels bij de gemeente.

Meer informatie over het LIV en de andere tegemoetkomingen leest u in onze brochure Wet tegemoetkoming loondomein.

Deel dit artikel

Meer weten over het lage-inkomensvoordeel? Neem contact met mij op!

Monique Straver
Monique Straver senior payroll consultant
06 51562834
m.straver@aag.nl