Over dit artikel

Indien een medewerker een eenmalige vergoeding ontvangt, wordt deze belast volgens de tabel voor bijzondere beloningen. In 2015 is aangekondigd dat zowel de inkomensafhankelijke opbouw als afbouw van de arbeidskorting in de tabel bijzondere beloningen worden verwerkt. Dit moet zorgen voor een betere aansluiting tussen de loonbelasting en inkomstenbelasting.

Medewerkers met een jaarsalaris tussen € 7.850 en € 20.712 (met name tussen € 10.715 en € 19.844) zullen ook dit jaar de gevolgen merken. De medewerker zal bij de uitbetaling van bijvoorbeeld het vakantiegeld of IKB (Individueel Keuzebudget) een aanzienlijk hoger nettobedrag overhouden. De uitbetaling van de eenmalige vergoeding wordt belast conform het fiscale jaarloon van het voorgaande jaar. Wanneer de medewerker in de loop van een jaar in dienst treedt, wordt het fiscale jaarloon naar rato omgerekend.

Omdat de loonheffingskorting afhankelijk is van de hoogte van het medewerkersinkomen, wordt het verrekeningspercentage toegepast conform onderstaande tabel.

Met dit percentage wordt de opbouw en afbouw van de arbeidskorting en de afbouw van de algemene heffingskorting toegepast op eenmalige beloningen. Met het positieve percentage corrigeert u het teveel aan loonheffingskorting, met het negatieve percentage het tekort. Voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen mag u het verrekeningspercentage optellen bij het percentage uit de kolom ‘standaardtarief’.

In de praktijk betekent dit vooral meer vakantiegeld/IKB voor medewerkers met een lager fiscaal jaarloon (tussen € 7.850 en € 20.712). Dit is vanwege een aangepast percentage van het bijzonder tarief. Bij een fiscaal jaarloon tussen € 7.850 en € 10.715 geldt een percentage van 34,54% en bij een fiscaal jaarloon tussen € 10.715 en € 20.712 geldt een percentage van 35,69%.

Let op!

Gaat het fiscale jaarloon van de medewerker in de loop van 2020 minder bedragen dan € 10.715 of méér dan € 19.844 (bijvoorbeeld door een aanpassing van de contracturen) dan dient het fiscale jaarloon bijzondere beloning aangepast te worden. Zo wordt er voldoende loonbelasting/premievolksverzekeringen ingehouden. Mocht dit bij één van uw medewerkers het geval zijn, is het raadzaam hen te informeren dat het mogelijk is om een verzoek tot aanpassing van het fiscale jaarloon (bijzondere beloningen) in te dienen. Hiermee voorkomt of beperkt de medewerker een mogelijke naheffing op de inkomstenbelasting.

Heeft u de salarisadministratie geoutsourcet bij AAG en heeft u medewerkers op wie bovenstaande van toepassing is? Geef dan vóór de salarisproductie van november/december 2020 de verzoeken tot aanpassing van het fiscale jaarloon aan bij uw contactpersoon, in verband met de verwerking van de eindejaarsuitkering.

De medewerker kan alleen zelf een verzoek tot een hogere inhouding van de loonbelasting/premievolksverzekeringen op de eenmalige vergoeding indienen bij de werkgever.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver