Over dit artikel

Indien een medewerker een eenmalige vergoeding ontvangt, wordt deze belast volgens de tabel voor bijzondere beloningen. In 2015 is aangekondigd dat zowel de inkomensafhankelijke opbouw als afbouw van de arbeidskorting in de tabel bijzondere beloningen worden verwerkt. Dit moet zorgen voor een betere aansluiting tussen de loonbelasting en inkomstenbelasting.

Medewerkers met een jaarsalaris tussen € 6.512,- en € 18.937,- (met name vanaf € 10.226,-) zullen ook dit jaar de gevolgen merken. De medewerker zal bij de uitbetaling van bijvoorbeeld het vakantiegeld of IKB (Individueel Keuzebudget) een aanzienlijk hoger nettobedrag overhouden. De uitbetaling van de eenmalige vergoeding wordt belast conform het fiscale jaarloon van het voorgaande jaar. Wanneer de medewerker in de loop van een jaar in dienst treedt, wordt het fiscale jaarloon naar rato omgerekend.

Omdat de loonheffingskorting afhankelijk is van de hoogte van het medewerkersinkomen, wordt het verrekeningspercentage toegepast conform onderstaande tabel.

Met dit percentage wordt de opbouw en afbouw van de arbeidskorting en de afbouw van de algemene heffingskorting toegepast op eenmalige beloningen. Met het positieve percentage corrigeert u het teveel aan loonheffingskorting, met het negatieve percentage het tekort. Voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen mag u het verrekeningspercentage optellen bij het percentage uit de kolom ‘standaardtarief’.

In de praktijk betekent dit vooral meer vakantiegeld/IKB voor medewerkers met een lager fiscaal jaarloon (tussen € 6.512,- en € 18.937,-). Dit is vanwege een aangepast percentage van het bijzonder tarief. Bij een fiscaal jaarloon tussen € 6.512,- en € 10.226,- geldt een percentage van 34,79% en bij een fiscaal jaarloon tussen € 10.226,- en € 18.937,- geldt een percentage van 8,49%.

Let op!

Gaat het fiscale jaarloon van de medewerker in de loop van 2018 minder bedragen dan € 10.226,- of méér dan € 18.937,- (bijvoorbeeld door een aanpassing van de contracturen) dan dient het fiscale jaarloon bijzondere beloning aangepast te worden. Zo wordt er voldoende loonbelasting/premievolksverzekeringen ingehouden. Mocht dit bij één van uw medewerkers het geval zijn, is het raadzaam hen te informeren dat het mogelijk is om een verzoek tot aanpassing van het fiscale jaarloon (bijzondere beloningen) in te dienen. Hiermee voorkomt of beperkt de medewerker een mogelijke naheffing op de inkomstenbelasting.

Heeft u de salarisadministratie geoutsourcet bij AAG en heeft u medewerkers op wie bovenstaande van toepassing is, geef dan vóór de salarisproductie van mei 2018 de verzoeken tot aanpassing van het fiscale jaarloon aan bij uw contactpersoon.

De medewerker kan alleen zelf een verzoek tot een hogere inhouding van de loonbelasting/premievolksverzekeringen op de eenmalige vergoeding indienen bij de werkgever.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over het verrekenen van eenmalige vergoedingen? Neem contact met mij op!

Monique Straver
Monique Straver senior payroll consultant
06 51562834
m.straver@aag.nl