Over dit artikel

Indien een medewerker een eenmalige vergoeding ontvangt, dan wordt deze belast volgens de tabel voor bijzondere beloningen. In 2015 is aangekondigd dat zowel de inkomensafhankelijke opbouw als afbouw van de arbeidskorting in de tabel bijzondere beloningen worden verwerkt. Dit moet zorgen voor een betere aansluiting tussen de loonbelasting en inkomstenbelasting.

Medewerkers met een jaarsalaris tussen € 8.725 en € 21.044 (met name tussen € 10.917 en € 20.219) zullen ook dit jaar de gevolgen merken.
De medewerker zal bij de uitbetaling van bijvoorbeeld het vakantiegeld, eindejaarsuitkering of IKB (Individueel Keuze Budget) een aanzienlijk hoger netto bedrag overhouden. De uitbetaling van de eenmalige vergoeding wordt belast conform het fiscale jaarloon van het voorgaande jaar. Wanneer de medewerker in de loop van een jaar in dienst treedt, dan wordt het fiscale jaarloon naar rato omgerekend.

Omdat de loonheffingskorting afhankelijk is van de hoogte van het inkomen van de medewerker, wordt het verrekeningspercentage toegepast conform onderstaande tabel.

Witte tabel bijzondere beloning voor een inwoner van Nederland (uitgave januari 2021):

Met dit percentage wordt de opbouw en afbouw van de arbeidskorting en de afbouw van de algemene heffingskorting toegepast op eenmalige beloningen. Met het positieve percentage corrigeert u het teveel aan loonheffingskorting, met het negatieve percentage het tekort. Voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen mag u het verrekeningspercentage optellen bij het percentage uit de kolom ‘standaardtarief’.

In de praktijk betekent dit dat vooral medewerkers met een lager fiscaal jaarloon (tussen € 8.725 en € 21.044) netto meer vakantiegeld, eindejaarsuitkering of IKB zullen ontvangen. Dit komt omdat hier sprake is van een aangepast percentage van het bijzonder tarief. Bij een fiscaal jaarloon tussen € 8.725 en € 10.917 geldt een percentage van 32,52%, bij een fiscaal jaarloon tussen € 10.917 en € 20.219 geldt een percentage van 8,33% en bij een fiscaal jaarloon tussen € 20.219 en € 21.044 geldt een percentage van 34,44%.

 

Let op:

Gaat het fiscale jaarloon van de medewerker in de loop van 2021 minder bedragen dan € 10.917 of méér bedragen dan € 20.219,door bijvoorbeeld een aanpassing van de contracturen, dan dient het fiscale jaarloon bijzondere beloning aangepast te worden zodat er voldoende loonbelasting/ premievolksverzekeringen wordt ingehouden. Mocht dit bij een van uw medewerkers het geval zijn dan is het raadzaam uw medewerkers te informeren over de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek tot aanpassing van het fiscale jaarloon (bijzondere beloningen). Hiermee kan de medewerker een mogelijke naheffing op de inkomstenbelasting voorkomen of beperken.

Heeft u de salarisadministratie geoutsourcet bij AAG en heeft u medewerkers op wie bovenstaande van toepassing is, geef dan vóór de salarisproductie van november/december 2021 de verzoeken tot aanpassing van het fiscale jaarloon door aan uw contactpersoon. De medewerker kan alleen zelf een verzoek indienen bij de werkgever tot een hogere inhouding van de loonbelasting/premievolksverzekeringen op de eenmalige vergoeding.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver