Over dit artikel

Wanneer er een nieuwe werknemer in dienst komt is het verplicht dat je als werkgever het originele identiteitsbewijs controleert. Bij het controleren kijk je of het identiteitsbewijs daadwerkelijk van de werknemer is en of de geldigheidstermijn nog niet is verstreken. Maar wist je ook dat je verplicht bent om het identiteitsbewijs vast te leggen in het personeelsdossier van de werknemer?

Vastlegging identiteitsbewijs

Het is verplicht om het identiteitsbewijs van de medewerker vast te leggen in het personeelsdossier. Dit is het bewijs dat je bij indiensttreding aan de plicht hebt voldaan. Het identiteitsbewijs moet je zelfs tot minstens 5 jaar na uitdiensttreding van de werknemer bewaren.

Toepassing anoniementarief

Vandaag de dag komt het soms voor dat je een nieuwe werknemer werft en deze de volgende dag al start. In dit geval is er niet altijd voldoende tijd om te voldoen aan de identificatieplicht. In zo’n geval  moet de organisatie het anoniementarief van 52% toepassen bij de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Naast het toepassen van het anoniementarief heeft de werknemer ook geen recht op loonheffingskorting of het rekening houden met het maximumpremie- en bijdrageloon voor de premies werknemersverzekeringen respectievelijke inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringwet. Alle bovengenoemde onderdelen mogen pas worden aangepast vanaf het moment waarop er voldaan is aan het vastleggen van de identificatieplicht.

Voorkom die boete!

Indien je je als organisatie niet aan deze werkwijze houdt, loop je het risico op het krijgen van een boete van de Belastingdienst ter hoogte van maximaal €5.514,-. Niet alleen de werkgever loopt het risico op het krijgen van een boete, ook de werknemer bij het niet meewerken aan het vastleggen van de identificatieplicht. Naast de Belastingdienst kan ook de NLA een boete opleggen wanneer er werknemers illegaal in dienst zijn. Deze boete bedraagt €8.000,- per illegale werknemer of in opvolgende gevallen tot het stil leggen van de organisatie.

Het is daarom zeer belangrijk dat je voldoet aan de identificatieplicht dat – indien je hier tijdelijk niet aan kunt voldoen – het anoniementarief en de bijbehorende regels worden toegepast. Wie is er in jullie organisatie verantwoordelijk voor deze controle?!

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Demi van de Wiel consultant personeelsadministratie
073 6409186
d.vandewiel@aag.nl