Over dit artikel

Zieke werknemers worden door het zogeheten “opzegverbod tijdens ziekte” door de wet beschermd tegen ontslag. Het UWV krijgt hier veel vragen over en zette de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij.

Wat betekent het opzegverbod tijdens ziekte?

Het opzegverbod tijdens ziekte bepaalt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer niet mag opzeggen in de eerste twee jaar van zijn of haar ziekte of arbeidsongeschiktheid

Zijn er uitzonderingen op het opzegverbod?

Ja, die zijn er. In de volgende gevallen is er kans dat het UWV akkoord gaat met ontslag van een zieke werknemer:

 • De zieke werknemer weigert mee te werken aan een plan van aanpak om te re-integreren en hij of zij heeft daar geen goede redenen voor.
 • De werkgever kan aantonen dat zij een andere reden dan zijn of haar ziekte heeft voor het  ontslag, bijvoorbeeld een sterke omzetdaling.
 • De werknemer gaat schriftelijk akkoord met zijn of haar ontslag en hij/zij komt daar niet binnen veertien dagen op terug.
 • De werknemer zit nog in zijn of haar proeftijd.
 • De werkzaamheden van de organisatie eindigen.
 • De werknemer bereikt de AOW-leeftijd.
 • De werkgever ontslaat de werknemer op staande voet.

Wanneer is een ontslag op staande voet toegestaan?

Als de werkgever hiervoor een dringende reden heeft en de werknemer meteen ontslaat als die dringende reden duidelijk is. De reden voor het ontslag moet de werkgever tegelijk met het ontslag meedelen. Dringende redenen zijn onder andere: diefstal, grove belediging, fraude, mishandeling.

Wanneer geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet?

Meldt de betreffende werknemer zich pas ziek nadat de werkgever een ontslagaanvraag bij het UWV heeft ingediend? Dan is het opzegverbod tijdens ziekte niet van toepassing. Het opzegverbod geldt ook niet meer ná twee jaar ziekte.

Hoe moet een ontslagaanvraag wegens langdurige ziekte ingediend worden?

Langdurige ziekte kan een reden zijn voor een ontslagaanvraag. Als de werkgever een ontslagaanvraag indient bij het UWV, dan moet de werkgever de langdurige arbeidsongeschiktheid onderbouwen. Het UWV beoordeelt of de volgende punten in deze situatie van toepassing zijn:

 • De termijn van loondoorbetaling verplichting bij ziekte (meestal twee jaar) is voorbij.
 • De werknemer kan door een ziekte of handicap zijn werk niet meer doen.
 • De werknemer kan binnen 26 weken niet herstellen om zijn werk weer te kunnen doen.
 • De werknemer kan binnen 26 weken zijn werk niet in aangepaste vorm doen.
 • De werknemer kan binnen 26 weken niet worden herplaatst in een andere passende functie. Ook niet met behulp van scholing.

Hoe dient een werkgever een ontslagaanvraag in?

Dit kan de werkgever doen via het online formulier Aanvraag ontslagvergunning bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Wat als een zieke werknemer ontslagen wordt ondanks het opzegverbod?

Als het opzegverbod geldt, dan kan de werknemer het ontslag ongedaan maken. De werknemer moet de werkgever binnen twee maanden een brief sturen. Het dienstverband loopt dan gewoon door en de werkgever moet de werknemer ook loon blijven betalen. Doet de werkgever dat niet, dan kan de werknemer naar de rechter stappen. Deze kan de werkgever alsnog verplichten om het loon te betalen.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver