Over dit artikel

Er is een verschuiving gaande in de financiële registratie van vastgoedonderhoud. Was de onderhoudsvoorziening voor groot onderhoud eerst de meest gangbare manier, inmiddels zien we een verschuiving naar de componentenmethode. Het doel van deze transitie is: zorgen dat er een reëler en transparanter beeld ontstaat van de vastgoedkosten en de kosten van groot onderhoud. In dit artikel leggen we uit wat de componentenmethode nou precies is, wat de voor- en nadelen zijn en hoe u zich als zorgorganisatie kunt voorbereiden op deze methode.

Wat houdt de componentenmethode in?

Een component is een belangrijk of significant element van uw vastgoed dat te onderscheiden is van de andere elementen van het vastgoed en verschilt in onderhoudscyclus.

In de componentenmethode staat de verwerking van het groot onderhoud centraal. Het groot onderhoud wordt niet langer ten laste van de onderhoudsvoorziening geboekt of direct in de exploitatiekosten, maar geactiveerd en afgeschreven. Bij groot onderhoud wordt een element van het vastgoed vervangen. De vervanging wordt niet betaald uit de onderhoudsvoorziening maar, net als u gewend bent bij investeringen, geactiveerd en afgeschreven. Dit gebeurt dan tegen de werkelijke kosten, terwijl de onderhoudsvoorziening wordt opgebouwd op basis van kostenramingen en daarmee vaker zal afwijken van de werkelijke kosten. Als dit element nog niet geheel is afgeschreven, leidt dit tot een desinvestering of boekverlies dat wordt verwerkt in de resultaatrekening. Als een element daarentegen langer meegaat dan verwacht, dan behoort dit tot de boekwinst.

De componentenmethode heeft dus tot gevolg dat u nieuwe investeringen in bestanddelen met verschillende levensduur (componenten) indeelt, activeert en afschrijft. De levensduur van de onderhoudscomponenten wordt bepaald op basis van de frequentie waarmee het betreffende groot onderhoud wordt uitgevoerd, de onderhoudscyclus. Het groot onderhoud en de vervangingscyclus is terug te vinden in een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Schematisch weergave van beide methodes

Onderstaande grafiek laat schematisch het verschil zien tussen beide methodes. Bij de componentenmethode wordt geïnvesteerd en vervolgens afgeschreven. Daarmee zou men kunnen stellen dat de boekwaarde daalt met de waarde van het element. Bij de onderhoudsvoorziening wordt de vervanging betaald van het gespaarde geld in de spaarpot.

Voor- en nadelen componentenmethode

Voordelen Nadelen
In één keer een schone lei. Het opsplitsen van alle bestaande activaregels naar de nieuwe componenten is vrij veel werk.
De kans op groot boekverlies door desinvestering, als gevolg van een vervangingsinvestering of groot onderhoud, in de toekomst is relatief klein. Er kan een flinke negatieve vermogensmutatie ontstaan als de bestaande economische levensduur relatief lang is en/of er historisch relatief veel is geactiveerd (in plaats van onderhoudskosten).
Stabielere toekomstige resultaten.
De voorziening groot onderhoud valt vrij ten gunste van het eigen vermogen.

Stappenplan om beslagen ten ijs te komen

Om goed beslagen ten ijs te komen, hebben wij een stappenplan opgesteld dat bestaat uit:

  1. Afbakening groot onderhoud binnen de meerjarenonderhoudsbegroting.
  2. Bepalen van componenten.
  3. Bepalen overgangsmethode van onderhoudsvoorziening naar componentenmethode.
  4. De administratie erop inrichten.

Meer informatie en/of het stappenplan ontvangen?

Wilt u meer informatie over de componentenmethode of ons stappenplan gratis ontvangen? Neemt u dan contact om met Marcel van Wijk, senior adviseur. Wij kunnen u ook ondersteunen bij het omschakelen naar deze methode.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!