Over dit artikel

Dit najaar wordt er waarschijnlijk een wetsvoorstel gelanceerd om de Drank- en Horecawet aan te passen naar de nieuwe Alcoholwet. In de wet staat wie alcohol mag verkopen, waar het mag worden verkocht en onder welke omstandigheden. Dit heeft invloed op nieuw te bouwen en te renoveren restaurants in de zorg. Waar moet u rekening mee houden?

Inrichtingseisen bijna helemaal van de baan

Het inrichtingenbesluit Drank- en Horecawet wordt vrijwel geheel geschrapt. Alleen een aantal regels met betrekking tot slijterijen blijft bestaan. Voor zorgorganisaties die alcohol (gaan) verkopen betekent dit dat ‘alleen’ de regels van het Bouwbesluit (zie verderop in dit artikel) gelden. De eisen voor toiletten worden bijvoorbeeld minder streng. De eis van een verplicht voorportaal vervalt en ook de speciale ventilatie-eisen, hoogte-eisen en de minimale oppervlakte-eis van 35m2 komen te vervallen in de Alcoholwet.

Dat de inrichtingseisen anders worden wil niet zeggen dat het er makkelijker op wordt. Door nieuwe (duurzaamheids)doelstellingen zijn de eisen aan isolatie, ventilatie en het gebruik van materialen alleen maar complexer geworden.

Daarnaast moet u rekening houden met onderstaande zaken, als de Alcoholwet in werking treedt:

 1. Leeftijdscheck bij online aankoop alcohol
  In de nieuwe wet wordt de ‘verkoop op afstand’ (verkoop via internet) van alcohol en de naleving van de leeftijdgrens geregeld. Online verkopers van alcohol moeten een leeftijdsverificatiesysteem invoeren waarbij de leeftijd zowel bij de (online) aankoop als bij de aflevering van de alcohol moet worden gecheckt. Uiteraard moet dit systeem nog verder worden uitgewerkt.
 2. Wederverstrekker van alcohol strafbaar
  In het wetsvoorstel wordt geregeld dat ook de wederverstrekker strafbaar is. Het gaat dan om iemand ouder dan 18 jaar (niet de barman of barvrouw) die alcohol doorgeeft aan een minderjarige. Denk hierbij aan webwinkels en thuisbezorgers.
 3. Tijdens opleiding mag jongere alcohol verstrekken
  Het wordt mogelijk dat scholieren jonger dan 16 jaar tijdens hun opleiding alcohol kunnen verstrekken in een horecabedrijf. Nu mag dat pas vanaf 16 jaar, maar dit blijkt in de praktijk voor sommige scholieren niet werkbaar.
 4. Stuntprijzen en acties aan banden
  In de wet wordt vastgelegd dat stuntprijzen/acties van supermarkten (en andere verkopers van alcohol ‘voor gebruik elders dan ter plaatse’) niet verder mogen gaan dan 25% korting op de normale verkoopprijs. Het wel of niet aan banden leggen van happy hours in de horeca (tot maximaal 60% van de normale verkoopprijs) blijft een lokale bevoegdheid van gemeenten.

Wijzigingen Bouwbesluit

Per 1 juli van 2017 is het Bouwbesluit dermate aangepast dat het aansluit op het Besluit eisen inrichting Drank- en Horecawet. U dient hier rekening mee te houden in de bouwplannen voor de (her)inrichting van uw restaurant en aanhorige ‘horecafaciliteiten’.

De belangrijkste aanpassing is de bescherming van de zorgorganisatie als ‘horeca-exploitant’, wanneer deze heeft voldaan aan het Bouwbesluit 2012. Dit vloeit voort uit het feit dat er zwaardere voorschriften zijn met betrekking tot ventilatie, plafondhoogtes en sanitair. Deze zwaardere voorschriften hebben vooral betrekking op het nieuwe artikel en gelden zowel voor nieuwbouw als voor verbouw.

In samenhang met het nieuwe artikel 1.15a dat de rangorde regelt bij samenloop, is een aantal voorschriften in het Bouwbesluit 2012 voortaan niet meer aangestuurd voor de zogenoemde bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik. Artikel 4.10 uit het Bouwbesluit 2012, dat betrekking had op de bereikbaarheid van toiletten (bij nieuwbouw) is hiermee vervallen. Tabel 4.8 is overeenkomstig aangepast. Artikel 4.15, dat hetzelfde voorschrift voor bestaande bouw regelde, is eveneens vervallen. Tabel 4.13 is hierop ook aangepast.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Michel van Tilborg