Over dit artikel

Nu de eerste stofwolken van deze coronacrisis op een gehavend Nederland zijn neergedaald, wordt er koortsachtig nagedacht over een weg terug naar (het nieuwe) normaal. Inmiddels is duidelijk dat deze weg vraagt om een lange adem. Dit vereist dus een langetermijnvisie op inkoopbeleid, huidige contracten en nieuwe aanbestedingen van zorgorganisaties.

Risico’s

Doordat deze crisis meer is dan een korte economische dip, ontstaat een aantal risico’s op de continuïteit van de dienstverlening van leveranciers:

 • Het merendeel van de leveranciers ervaart een significante omzetdaling. Dit kan een risico vormen voor hun voortbestaan. Hiermee vormt het automatisch een risico op voor continuïteit van hun dienstverlening aan zorgorganisaties.
 • Huidige contracten met leveranciers zijn hoogstwaarschijnlijk niet ingericht op de nieuwe situatie. Het strikt vasthouden aan voorwaarden die op dit moment niet realistisch zijn, zal de leverancier en/of de inkopende organisatie meer schade toebrengen dan nodig.
 • Huidige aanbestedingen zijn niet geschreven met het oog op het nieuwe normaal. Een contractperiode van enkele jaren vereist veel ruimte voor voortschrijdend inzicht en de eventuele wisselende maatregelen waar men de komende jaren mee te maken krijgt.

Zekerheid

Nu er naarstig gezocht wordt naar zekerheid in een periode van onzekerheid, beraden veel inkopers zich op stappen om die zekerheid in hun aanbestedingen in te bouwen. PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, heeft een analyse gemaakt op de invloed van de coronacrisis op lopende en nieuwe aanbestedingen. In deze analyse is een opvallende piek in rectificaties te zien. Dit kan er op duiden dat de coronacrisis een urgente prikkel is geweest voor opdrachtgevers om de inhoud of het proces van de aanbesteding aan te passen.

Samen bouwen en beheren

De komende maanden, dan wel jaren, zullen zorgorganisaties zich extra moeten richten op hun specialisatie: de zorg. Om het risico op verstoring in de dienstverlening te minimaliseren kunnen organisaties en leveranciers nieuwe afspraken maken over:

 • de volumes van de af te nemen diensten of producten;
 • wederzijdse financiële zekerheid en verantwoordelijkheid;
 • de garantie op levering, alternatieven en de definitie van overmacht;
 • het samen omgaan met geldende en nieuwe beperkingen;
 • de veiligheid van de geleverde dienst of het geleverde product;
 • de toegevoegde waarde van de leverancier.

Creëer waarde

Waardegericht inkopen (in het Engels: value-based procurement), draagt bij aan de transformatie van de leverancier als ‘ondersteuner’, naar ‘participator’. In de aanbesteding verschuift de nadruk van het product of dienst, naar de totale waarde van de dienstverlening en expertise. Men stelt zich dus de vraag: hoe kan deze leverancier mijn organisatie op de beste manier ontzorgen, zodat ik mij kan richten op mijn expertise? Enkele voorbeelden zijn:

 • De cateraar zet zijn expertise in om maaltijden veilig en hygiënisch te verzorgen en het restaurant corona proof in te richten,
 • De audiovisuele leverancier zorgt voor de beste oplossingen om mensen op afstand met elkaar in contact te laten komen.
 • De leverancier van werknemers in de hospitality branche levert gastvrouwen en -heren die zorgen voor een gastvrij en veilig verlopen gastreis van bezoekers aan bewoners.

Samen aan de slag

Nederland staat voor een grote, gezamenlijke opdracht op het gebied van gezondheidszorg en de economie. Deze twee termen hebben de afgelopen tijd tot een schijntegenstelling geleid, maar het één heeft onlosmakelijk met het ander te maken. Ook in zorgorganisaties gaat dit hand in hand. Als de organisatie financieel en organisatorisch op orde is, kan de beste zorg verleend blijven worden. Daar zijn leveranciers hard bij nodig.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!