Over dit artikel

Veel mensen wachten nu te lang op hun WIA-beoordeling. UWV gaat daarom vanaf dit najaar maatregelen nemen om de wachttijd te verkorten zodat sneller duidelijk is of een werknemer een WIA-uitkering krijgt.

Het gaat hierbij om de volgende maatregelen:

  • 60-plussers die 2 jaar ziek zijn kunnen, als zij en hun werkgever dat willen, alleen beoordeeld worden door een arbeidsdeskundige. Zo hebben zij sneller zekerheid.
  • Mensen met een IVA-uitkering of een Wajong-uitkering die duurzaam arbeidsongeschikt zijn, krijgen de komende 5 jaar geen herbeoordeling als zij weer aan het werk gaan.

Een andere maatregel is het sneller ontwikkelen van ‘Sociaal Medische Centra’. Hier werkt een team van medewerkers samen, onder leiding van een verzekeringsarts. Het team bekijkt per persoon wat deze nodig heeft om goed te re-integreren.

Voor de lange termijn zullen er meer maatregelen genomen worden. Deze maatregelen moeten nog wel verder worden uitgewerkt. En daarna worden goedgekeurd door de Tweede Kamer.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van UWV

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op!

Monique Straver
Monique Straver senior payroll consultant
073 6409712
m.straver@aag.nl

Deel dit artikel