Over dit artikel

Na uitbetaling van de zorgbonus en ontvangst van de subsidie moet u deze verantwoorden aan de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I), zodat gecontroleerd kan worden of u aan de voorwaarden van de subsidieregeling heeft voldaan. Deze verantwoording moet uiterlijk 22 weken na afloop van het kalenderjaar worden opgesteld.

Heeft de uitbetaling plaatsgevonden in 2020, dan zal de verantwoording moeten plaatsvinden in 2021. Is het bedrag uitgekeerd in 2021, dan zal de verantwoording plaatsvinden in 2022. De wijze van controle is afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag dat is toegekend.

U moet de subsidie verantwoorden vanaf een ontvangen bedrag van € 25.000 of hoger. Vanaf € 125.000 is ook een accountantsverklaring nodig. Subsidies die onder de € 25.000 vallen worden ambtshalve vastgesteld, daarom hoeft u deze niet te verantwoorden.

Heeft u in 2020 de volledige zorgbonus uitgekeerd aan alle zorgprofessionals, dan moet u de subsidie uiterlijk 6 juni 2021 verantwoorden aan DUS-I. U ontvangt in april 2021 een e-mail met de link naar het online verantwoordingsformulier.

Samengevat:

  • € 0 tot € 25.000 → Ambtshalve vastgesteld
  • € 25.000 tot € 125.000 → U vult de werkelijke kosten in op de verklaring in het online verantwoordingsformulier.
  • € 125.000 of hoger → U vult het online verantwoordingsformulier in en stuurt hierbij de accountantsverklaring mee. Het accountantsprotocol voor de verklaring wordt in april 2021 gepubliceerd op de website.

Praktische informatie m.b.t. de verantwoording en het verzoek tot het vaststellen van de subsidie zal binnenkort bekend worden gemaakt op de website van www.dus-i.nl.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver