Over dit artikel

Op 2 mei heeft UWV de tweede aanvraagtermijn voor scholingsbudget STAP geopend. De subsidie is erg populair en net als de eerste periode is er ook voor deze periode géén STAP budget beschikbaar. De volgende aanvraagperiode start op vrijdag 1 juli om 10.00 uur.

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden onder voorwaarden het nieuwe STAP-budget aanvragen voor het volgen van een opleiding.
Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie.

Met het STAP-budget wil de overheid mensen helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan en kunnen mensen met dit budget een opleiding, training of cursus volgen. Werknemers en werkzoekenden hebben zo meer kansen om hun baan te houden of om een nieuwe baan te vinden.

Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrek van scholingskosten. Mensen die het meeste voordeel hebben van bijscholing maken te weinig gebruik van deze mogelijkheid. Denk aan flexwerkers en werkzoekenden of mensen die om financiële redenen geen (bij)scholing kunnen volgen. De overheid wil dat deze mensen met het STAP-budget sneller kiezen voor een opleiding of cursus.

Vanaf 1 juli 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden bij UWV het STAP-budget aanvragen. Dit kan per persoon 1 keer per jaar. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. In 2022 zijn er vijf tijdvakken, vanaf 2023 worden dit er zes. Enkele onderdelen van de regeling gaan later in, waarschijnlijk per 1 januari 2023. Het gaat dan onder meer om de optie om het budget voor meerjarige scholing of erkenning van verworven competenties (EVC) aan te vragen.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt een (scholings)register bij met opleidingen waarvoor mensen het STAP-budget kunnen aanvragen. Een STAP-budget aanvragen kan alleen als de scholingsactiviteiten in het scholingsregister staan.

Tevens heeft de Rijksoverheid het Kennisdocument subsidieregeling STAP budget 2022 gepubliceerd. Dit document zet de hoofdlijnen van de subsidieregeling STAP-budget op een rij en geeft vervolgens een antwoord op veel gestelde vragen.

Meer informatie over STAP:
UWV
https://www.stapuwv.nl/stap/p/voorportaal

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Heeft u vragen? Neem dan contact met mij op!

Monique Straver
Monique Straver senior payroll consultant
06 51562834
m.straver@aag.nl

Deel dit artikel