Over dit artikel

De Tweede Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel Betaald ouderschapsverlof aangenomen. Het wetsvoorstel treedt op 2 augustus 2022 in werking.

Het kabinet wil dat mensen meer de ruimte krijgen om te kiezen hoe ze zorg en werk kunnen combineren. Daarom krijgen ouders per 2 augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Het kabinet stimuleert ouders daarmee om het ouderschapsverlof echt op te nemen.

Nu al kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij werkgever en werknemers daar binnen hun bedrijf of cao andere afspraken over maken. Daardoor kan niet iedereen het zich veroorloven gebruik te maken van het verlof: slechts een derde van de ouders neemt ouderschapsverlof op.

Het kabinet heeft besloten om de eerste negen van de 26 weken ouderschapsverlof te gaan betalen. Deze uitkering bedraagt 50% van het dagloon en is gemaximeerd op 50% van het maximumdagloon. Het recht op de uitkering heeft de werknemer alleen in het eerste levensjaar van zijn kind. De werkgever vraagt de uitkering, na opname van het verlof, met een digitaal formulier aan bij het UWV.

De aanvraag moet altijd op een of meerdere hele weken week betrekking te hebben. Het patroon waarop het betaald ouderschapsverlof wordt opgenomen, kan de werknemer invullen in overleg met de werkgever. Het betaald ouderschapsverlof kan in een aansluitende periode in voltijd of deeltijd of in meerdere perioden in voltijd of deeltijd worden opgenomen, mits de opname binnen 12 maanden na de dag van bevalling plaatsvindt.

De invoering van betaald ouderschapsverlof volgt op de invoering van extra geboorteverlof voor partners. Sinds 1 januari 2019 krijgen partners geen twee, maar vijf werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind. Op 1 juli 2020 kwam hier het aanvullend geboorteverlof bij. Vanaf deze datum kunnen partners tot maximaal vijfmaal de arbeidsduur per week aan uren opnemen. Daarmee krijgen partners van moeders in het eerste levensjaar van het kind in totaal vijftien weken betaald verlof.

Moeders hebben ook recht op deze negen weken betaald ouderschapsverlof, naast het bestaande zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het kabinet geeft met deze besluiten ook invulling aan de Europese richtlijn over de werk-privébalans.

Voor meer informatie: zie het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver