Over dit artikel

In het Besluit SUWI (Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen) worden twee nieuwe rubrieken ingevoerd in de loonaangifte en de polisadministratie t.a.v. arbeidsvoorwaardenbedragen (IKB) en vervallen twee rubrieken.

Het gaat om de volgende twee nieuwe rubrieken in de loonaangifte: “Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag” en “Opname arbeidsvoorwaardenbedrag”. De twee rubrieken die komen te vervallen zijn: “Opbouw extra periode salaris” en “Uitbetaling extra periode salaris”.

De twee nieuwe rubrieken in de loonaangifte en de polisadministratie zijn voor opbouw van bedragen en belaste opnamen uit die opbouw zoals (individuele) keuzebudgetten en eindejaarsuitkeringen op grond van cao-afspraken. Doel is om duidelijkheid te bieden in genoemde besluiten over de behandeling daarvan bij vaststelling van inkomen dat relevant is voor de hoogte van uitkeringen en daarvoor aan te sluiten bij of de opbouw die in de loonaangifte is aangegeven of bij het moment van uitbetaling. Het gaat hierbij om arbeidsvoorwaardenbedragen die bekend staan als individueel keuzebudget (IKB), persoonlijk keuzebudget, employee benefit etc.

Het besluit zorgt ervoor dat werkgevers gegevens over opbouw van bedragen en opname van bedragen op grond van arbeidsvoorwaarden kunnen aanleveren. Hiermee wordt voorkomen dat belaste opnamen leiden tot gevolgen voor de uitkeringen. De zichtbaarheid in de polisadministratie van opbouw en opname van de bedragen geeft het CBS meer inzicht in de hoogte en de spreiding van het loon in de tijd, voor verwerking in statistieken over de arbeidsmarkt.

Het besluit met deze wijzigingen is op internetconsultatie.nl gepubliceerd.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver