Over dit artikel

Het kabinet neemt tussenmaatregelen voor mensen met schulden om de periode te overbruggen voordat de vertraagde Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking treedt. De beoogde inwerkingtreding van deze wet is nu 1 januari 2021.

Binnen het huidige stelsel is een juiste hoogte van de beslagvrije voet in hoge mate afhankelijk van informatie die de schuldenaar zelf moet verstrekken. Informatie die men juist lastig vindt om aan te leveren. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken neemt samen met staatssecretaris Snel van Financiën en minister Dekker voor Rechtsbescherming tussenmaatregelen om mensen met schulden te helpen. Deze maatregelen moeten hen beschermen tegen een te laag inkomen door beslagleggingen waardoor er te weinig overblijft om van te leven.

Een van de maatregelen is dat de Belastingdienst nog dit jaar stopt met het automatisch afschrijven van bedragen tot € 500. De Belastingdienst vorderde daarmee een deel van de schuld terug.

Een ander probleem voor mensen met schulden is het beslag op toeslagen. Daarom gaat de Belastingdienst kijken naar het buiten werking stellen van deze vorm van beslag. Ze streeft ernaar dit via een tussenmaatregel nog dit jaar te realiseren.

Een andere belangrijke tussenmaatregel is de ophoging van de beslagvrije voet bij jongeren. Voor hen geldt op dit moment een beslagvrije voet die is gebaseerd op de bijstandsnorm voor jongeren. In de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is geconstateerd dat de op die manier vastgestelde beslagvrije voet in een aantal situaties onvoldoende is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien

Aan gemeenten wordt, vooruitlopend op de nieuwe wet, gevraagd om voortaan bij de verrekening van schulden met een bijstandsuitkering een beslagvrije voet te hanteren ter hoogte van 95 % van de bijstandsnorm. Nu hanteren gemeenten soms nog een lager percentage.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver
Monique Straver senior payroll consultant
06 51562834
m.straver@aag.nl