Over dit artikel

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is op 28 mei jongstleden aangenomen door de Eerste Kamer en zal per 1 januari 2020 in werking treden. Hierdoor worden naar verwachting de nieuwe regels voor ontslag en de berekening van de transitievergoeding van kracht.

Zorgen deze regels ervoor dat het verstandig is om een werknemer nu te ontslaan of kunnen werkgevers beter wachten tot 1 januari 2020?

Vanaf 1 januari 2020 bouwen werknemers geen hogere transitievergoeding meer op als zij langer dan tien jaar in dienst zijn geweest. Daarnaast vervalt ook de overgangsregeling die ervoor zorgt dat werknemers van 50 jaar of ouder die meer dan tien jaar in dienst zijn geweest een hogere transitievergoeding ontvangen bij ontslag. Wat heeft dit voor consequenties voor een werkgever die een werknemer wil ontslaan die langer dan tien jaar in dienst is geweest? Dit laten we graag zien aan de hand van een voorbeeld.

Voorbeeld:

  • Werknemer is 58 jaar
  • Bruto maandsalaris incl. vakantiegeld is € 4.500
  • Dienstverband is 28 jaar

Huidige situatie

Omdat de werknemer ouder dan 50 jaar is en tenminste 10 jaar in dienst geweest, komt deze in aanmerking voor de regeling transitievergoeding voor vijftigplussers. Voor ieder jaar dat men na zijn/haar 50e in dienst is, ontvangt men 1 maandsalaris als transitievergoeding.

  • In dit voorbeeld 8 maandsalarissen x € 4.500 = € 36.000

Daarnaast heeft de werknemer 20 dienstjaren voor zijn/haar 50e verjaardag. De eerste 10 dienstjaren ontvangt men 1/3 maandsalaris per dienstjaar.

  • 1/3 x € 4.500 x 10 dienstjaren = € 15.000

Voor de resterende dienstjaren ontvangt men ½ maandsalaris per dienstjaar.

  • ½ x € 4.500 x 10 dienstjaren = € 22.500

Totale transitievergoeding = € 36.000 + € 15.000 + € 22.500 = € 73.500

Situatie per 1 januari 2020

  • 1/3 maandsalaris per dienstjaar = 1/3 x € 4.500 x 28 dienstjaren = € 42.000

Kortom: een aanzienlijk verschil. Het is dus financieel gezien gunstiger om afscheid te nemen van deze werknemer op of na 1 januari 2020. Dit geldt des te meer als het gaat om een werknemer van 50 jaar of ouder. Wel moet een werkgever in het laatste geval uiteraard nog loon doorbetalen tot 1 januari 2020, omdat de werknemer tot die datum in dienst blijft.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver