Over dit artikel

Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers lichamelijk en geestelijk gezond blijven? Ziekteverzuim kan de werkgever veel schade en geld kosten. Hieronder volgen een aantal tips om verzuim te voorkomen.

Maak duidelijke afspraken

Zorg voor goede regelingen binnen organisatie zodat medewerkers weten waar en hoe ze zich ziek kunnen melden. Beschrijf hierin ook hoe er wordt omgegaan met verzuim.

In gesprek blijven

Als je betrokken bent bij je medewerkers en regelmatig het gesprek aangaat, zul je eerder de signalen van aankomend verzuim herkennen. Bijvoorbeeld een medewerker die er moe uitziet of zich anders gedraagt dan normaal. In een open gesprek kun je eerlijk bespreken met de medewerker wat je signaleert en kun je samen de eventuele oplossingen bespreken. Lees voor voorbeelden van deze oplossingen verder bij onderstaande punten.

Kijk naar andere mogelijkheden

Als er niet echt sprake is van ziekteverzuim, bespreek dan met de medewerker welke mogelijkheden er zijn voor verlofvormen (bijvoorbeeld zorgverlof of onbetaald verlof).

Bied ook de mogelijkheid voor flexibele werktijden, zodat medewerkers hun privéleven en werk in balans kunnen houden. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het ziekteverzuim tijdens de schoolvakanties toeneemt. Door medewerkers de mogelijkheid te bieden om thuis te werken, kun je ziekteverzuim voorkomen.

Prettige werkomgeving

Als medewerkers de werkomgeving als positief ervaren en zij zich gehoord en betrokken voelen dan is de kans minder groot dat medewerkers zich ziekmelden. Een positieve werkomgeving is een werkplek waar de werksfeer prettig is, de werkdruk haalbaar is en waar naar medewerkers wordt geluisterd.

Stimuleer de gezondheid van medewerkers

Zet de gezondheid van je medewerkers hoog op de agenda! Stimuleer een gezonde leefstijl met sporten en gezonde voeding. Een medewerker die zich fit en gezond voelt, zal privé maar ook op het werk beter functioneren. Door het aanbieden van bijvoorbeeld bedrijfsfitness kun je medewerkers stimuleren om te gaan sporten. Ook het aanbieden van fruit of een gezonde lunch op het werk, zal de gezondheid van medewerkers ten goede komen!

Conflicten tijdig aanpakken

Laat conflicten op de werkvloer niet doorsudderen en pak deze op tijd aan. Conflicten tussen medewerkers onderling en tussen leidinggevenden en medewerkers kunnen ziekteverzuim in de hand werken. Conflicten kunnen leiden tot stress en mogelijk zelfs tot een burn-out. Ga dus actief om met conflicten en bied zo nodig bemiddeling aan.

Waardering

Uit waardering naar medewerkers. Geef een complimentje en/of een financiële waardering voor het werk. Waardering krijgen voor het werk dat je doet, is voor medewerkers belangrijk. Het zorgt ervoor dat zij zich meer betrokken voelen bij de organisatie. Bovendien zal een medewerker die zich gewaardeerd voelt, zich minder snel ziekmelden.

Empathisch leiderschap

Wees empathisch. Ben als werkgever bijvoorbeeld flexibel als iemand een keer wat eerder moet stoppen met werken omdat hij of zij een privé afspraak heeft. Een arbeidsrelatie is geven en nemen. Als je als werkgever rekening houdt met de privé omstandigheden van medewerkers dan zal dit zeker ziekteverzuim voorkomen.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Susanne Vincken consultant personeelsadministratie
073 6409777
s.vincken@aag.nl