Over dit artikel

Er is hedendaags geen ontkomen meer aan: het opstellen van een meerjarenprognose. Enerzijds gedreven door de eigen behoefte aan meer inzicht, anderzijds door de verantwoording richting bijvoorbeeld mogelijke financiers. In dit artikel geven we u tips en valkuilen om een succesvolle meerjarenprognose op te stellen.

Tips

 • Bepaal vooraf het doel van de prognose. Is er financiering beoogd, ga dan voor een conservatieve insteek. Betreft het een strategisch plan, dan past ambitie beter;
 • Stem de horizon af op het doel. Wordt bijvoorbeeld de financiële impact van een nieuwbouwproject getoetst, kies dan minstens voor de gebruiksperiode van het pand.
 • Stem het aggregatieniveau af op het doel. Streef daarbij naar een zo hoog mogelijk niveau, tenzij het echt niet anders kan;
 • Kies voor actuele, betrouwbare en herleidbare gegevens om te voorkomen dat er met verouderde en/of foutieve invoer wordt gewerkt;
 • Stel tegenvallende scenario’s op om aan te kunnen tonen dat de prognose tegen een stootje kan;
 • Probeer de uitkomsten op EBIT(DA) niveau te begrijpen. Zijn er onlogische mutaties in de toekomstige jaren, ga dan terug naar de tekentafel.

Valkuilen

 • Verschillen in berekende afschrijvingen en rente ten opzichte van de begroting. Dat deze verschillen kunnen staan is geen probleem, maar kies dan de lijn die het meest realistisch is;
 • Het continueren van incidentele posten vanuit de begroting. Zorg voor een genormaliseerd startjaar, zodat incidenten niet ten onrechte een langdurig effect hebben op de uitkomsten;
 • Het over het hoofd zien van investeringen in inventaris en automatisering op de lange termijn. Met name bij meerjarenonderhoudsplannen worden deze posten buiten beschouwing gelaten;
 • Geen actueel prijspeil bij investeringen. Zeker in tijden van uitzonderlijke inflatie is het prijspeil van (vastgoed)investeringen cruciaal geworden;
 • Geen duidelijk beeld van cliëntenverschuivingen bij vastgoedprojecten. Met name bij gelijktijdige projecten kan er tijdelijk een gebrek aan capaciteit ontstaan om cliënten te huisvesten;
 • Te optimistische uitgangspunten hanteren. Om tot gewenste uitkomsten te komen worden nogal eens de uitgangspunten onrealistisch herzien.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!