Over dit artikel

Flexibele arbeidskrachten komen als eerste zonder werk te zitten door de coronamaatregelen. Om deze reden heeft Minister Koolmees het UWV de opdracht gegeven om over te gaan tot invoering van de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA). Het UWV streeft ernaar het aanvraagloket op 22 juni gedurende drie weken open te stellen.

Drempelbedrag

Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming, dient de werknemer in februari 2020 minstens €400 bruto aan loon te hebben verdiend. Dit drempelbedrag was eerst op € 500 gesteld. Echter, door het verlagen van het drempelbedrag kan een grotere groep werkenden, waaronder studenten, de tegemoetkoming aanvragen.

Tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming stelt de minister vast op €550 bruto per maand, in plaats van €600 per maand, over de maanden maart, april en mei. Deze hoogte sluit beter aan bij het drempelbedrag van €400 en zorgt ervoor dat er niet een te grote groep ontstaat die een hogere tegemoetkoming krijgt dan men voorheen zelf verdiende. In lijn met de aangepaste hoogte wordt ook het maximuminkomen over april vastgesteld op €550 bruto. Mensen die in april meer verdienden, komen niet in aanmerking voor de TOFA.

Fiscale afhandeling

De TOFA-tegemoetkoming is een compensatie voor gederfd loon en heeft de vorm van een eenmalige bruto tegemoetkoming. De tegemoetkoming wordt behandeld als loon en wordt ook als zodanig belast en vormt inkomen voor toeslagen. De tegemoetkoming wordt bij wet met terugwerkende kracht aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. Het UWV wordt daarbij aangewezen als inhoudingsplichtige, zodat het UWV loonheffing kan inhouden.

Vanwege de korte implementatietermijn is het voor het UWV niet uitvoerbaar om op basis van een uitvraag bij de aanvrager wel of geen algemene heffingskorting toe te passen. Het UWV past daarom in principe bij alle TOFA-tegemoetkomingen de algemene heffingskorting toe. Ook dit wordt met terugwerkende kracht bij wet geregeld.

Het toepassen van de algemene heffingskorting kan ertoe leiden dat gerechtigden bij moeten betalen op de aanslag inkomstenbelasting, als blijkt dat de algemene heffingskorting bij twee inhoudingsplichtigen is toegepast.

De regeling wordt zo snel mogelijk in de Staatscourant gepubliceerd.

Bekijk hier de Kamerbrief invoering tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver