Over dit artikel

Zorgorganisaties zetten op dit moment alle zeilen bij om deze huidige, bijzondere situatie het hoofd te bieden. Dit betekent ook dat er meer zorgpersoneel wordt in- en uitgeleend om de zorg te kunnen bieden die nodig is. Normaliter is dit veelal een btw-belaste prestatie, maar de Belastingdienst maakt in deze tijd een uitzondering.

Btw-belaste prestatie

Door het coronavirus is de zorgbehoefte in korte tijd sterk veranderd. In ziekenhuizen zien we bijvoorbeeld een sterke terugval in veel vormen van niet-spoedeisende zorg, terwijl de IC-afdelingen overuren draaien. Maar ook in de thuiszorg is de verandering goed merkbaar, evenals bij intramurale zorgvoorzieningen waar het coronavirus is binnengedrongen. Deze, voornamelijk tijdelijke, veranderingen leiden tot het in- en uitlenen van zorgpersoneel dat tijdelijk ‘overbodig’ is bij de ene organisatie en hard nodig bij andere zorgorganisaties. Datzelfde kan natuurlijk ook gelden voor zorgapparatuur.

Het inlenen en uitlenen van zorgpersoneel wordt door de Belastingdienst gezien als een btw-belaste prestatie. Wanneer u, als zorgorganisatie, personeel uitleent aan uw naburige zorgorganisatie, stuurt u daarvoor een factuur met btw net zoals ieder uitzendbureau of detacheerder dat doet.

Vrijstelling van btw

Onze overheid is zich bewust van de situatie en heeft met terugwerkende kracht vanaf 16 maart voor een periode van 3 maanden een vrijstelling afgekondigd voor het heffen van btw. Daarbij moet u als uitlener voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. De inlener is een zorgorganisatie (zie publicatie in de Staatscourant op 16 april 2020);
  2. De uitlener vermeldt op de factuur dat er gebruik wordt gemaakt van het Besluit van 14 april 2020, nr. 2020-6767, artikel 7;
  3. De uitlener legt in haar administratie de documentatie vast die behoort bij punt 2;
  4. Naast de brutoloonkosten mag de uitlener alleen een administratieve kostenvergoeding in rekening brengen van maximaal 5%;
  5. Er mag met de uitleen geen winst worden beoogd of gemaakt.

Deze vrijstelling van btw geldt overigens ook voor zorgapparatuur. En bent u uitlener? Dan heeft deze maatregel geen invloed op de aftrek van de voorbelasting.

Meer weten?

De publicaties kunt u nalezen op de verschillende pagina’s van de overheid:

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met uw fiscalist of met de Belastingdienst zelf.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Bram Venhuizen