Meer over Zorg- & Registratieve processen

Toekenningen en betalingen moeten juist, volledig en op tijd geregeld zijn. Zo niet, dan kan dit vervelende (financiële) gevolgen hebben. Natuurlijk wilt u dit voorkomen! Hoe houdt u grip op dit soort processen?

Een grote uitdaging

De financiële verwerking van geleverde zorg is complex. Voor registreren, factureren en verantwoorden bestaan verschillende systemen en systematieken. U werkt met meerdere financiers, verzekeraars, gemeenten en andere bedrijven, die allemaal verschillende manieren van registratie en verwerking hebben. Een grote uitdaging voor uw medewerkers. En daarom ook voor ons!

De begeleiding door AAG is accuraat en professioneel.

Ankie Langemaat Hoofd Cliëntenservice bij Baalderborg Groep

Processen structureren en optimaliseren

Wij kunnen u helpen om administratieve problemen te voorkomen! Samen met u structureren en optimaliseren we onderliggende processen. We denken met u mee: hoe zorgt u dat de verschillende disciplines goed samenwerken in het totale proces? Hoe pakt u de juiste verantwoordelijkheden op? Hoe ontstaat de juiste stuurinformatie op alle niveaus binnen uw organisatie? En welk ECD past daarbij als beste? Onze experts krijgen én houden uw administratie op orde. Zij kunnen adviseren over of meewerken aan de verbetering, optimalisatie en innovatie van uw administratieve processen. Want zij weten als geen ander wat er gaande is in de zorgmarkt en hoe u hierop kunt inspelen

Ik heb interesse in dit onderwerp

Meer informatie

Download de flyer (PDF, 333.87 Kb)

Mijn ervaringen met AAG zijn dat jullie niet alleen pretenderen een partner te zijn bij het zoeken naar oplossingen, maar dat wij dit in de praktijk ook zo ervaren. In mijn contacten met de consultants is er altijd ruimte om te zoeken naar oplossingen waarbij de klant voorop staat. Communicatie en contacten vinden plaats in een open setting waarbij AAG als een professional ervaren wordt.

Désirée van der Zweth Teamleider Cliëntenadministratie bij PSW

De voordelen

Kennis van en ervaring in de zorg

Juiste stuurinformatie op alle niveaus

Uw administratie op orde krijgen én houden

Optimaliseren en innoveren

Meer weten over Zorg- & Registratieve processen? Neem contact met mij op!

Florian Massain