Meer over Vastgoed & Huisvesting

Uw vastgoed is een belangrijk bedrijfsmiddel binnen uw zorgorganisatie. Het vastgoed moet allereerst voldoen aan de hoge verwachtingen van uw cliënten en uw medewerkers. Daarnaast moet het ook een positieve bijdrage leveren in kwalitatieve, functionele en financiële zin. Presteert uw vastgoed op (een van) deze factoren niet goed of niet genoeg? Dan zijn wij er voor u.

Optimale vastgoedperformance

Het belangrijkste doel van onze specialisten is om uw vastgoed optimaal te laten presteren. Deden wij dat jaren geleden als eerste met ‘Lange termijnhuisvestingsplannen’, nu zijn wij koploper in vastgoedvraagstukken voor de zorg. Wat we anders doen? Wij werken sámen met u vraagstukken uit, zonder daarbij uw cliënten, medewerkers en organisatie uit het oog te verliezen. Dat is belangrijk voor de kwaliteit en het draagvlak binnen uw organisatie. Alleen dan is vastgoed van toegevoegde waarde. Uiteindelijk is het proces er ook altijd op gericht dat het u ‘eigen’ wordt. U krijgt een partner aan tafel met kennis van de zorg en van het vastgoed. We bieden expertise, producten en geven opleidingen. Hierbij staat u altijd op één; we zijn onafhankelijk en hebben geen belang in bijvoorbeeld de ontwikkeling, realisatie of belegging van vastgoed.

Het Vastgoedproces bestaat uit de volgende onderdelen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

vastgoedproces

Ik heb interesse in dit onderwerp

Kan ik u helpen?

Het vastgoedproces

Strategie

Om de groeiende uitdagingen in de zorg aan te kunnen pakken, is het van belang dat uw zorgorganisatie toekomst-bestendig is. Het bepalen van uw strategische positie, focus op doelgroep en de vertaling hiervan naar uw vastgoed is wat ons drijft (richten). Wij ondersteunen u bij het maken van keuzes, geven inzicht in huidige trends & ontwikkelingen en gaan op zoek naar de behoefte van uw cliënten en medewerkers. Dit is de basis om een goede vertaling te maken naar een uniek huisvestingconcept,  meerjarenprognoses van uw vastgoedportefeuille en Strategisch vastgoedplan.

Ontwikkelen

U wilt de acties, vragen en projecten uit uw vastgoedstrategie oppakken, maar heeft daarbij behoefte aan extra kennis over het vastgoedproces in de zorg. Of u heeft gewoonweg geen of niet genoeg capaciteit om de projecten op een goede manier op te pakken. AAG is gespecialiseerd in het helpen ontwikkelen van vastgoed in de zorg (inrichten). Wij pakken de werkzaamheden voor én met u op. Van Programma’s van Eisen, businesscases en aanbestedingen tot het begeleiden van de interne medewerkers, externe partijen en de uitvoering.

Beheer

Zodra vastgoed in gebruik is genomen, wordt het vastgoed vaak gezien als een gegeven. Juist het goed beheren en vooral behouden van vastgoed draagt bij aan de performance van een organisatie. Dit geldt zowel financieel als functioneel. AAG helpt u tijdens de gebruiksfase het vastgoed op niveau te houden (behouden), waarbij de kosten en kwaliteit in balans moeten zijn. We focussen met u op beleidskeuzes in onderhoud, doen inspecties en stellen plannen op ter verbetering van uw doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, bezetting en functionaliteit.

Meer over de oplossingen

Onze expertises verbinden de volledige keten van Strategie, Ontwikkeling & Realisatie, en Beheer. Deze verbinding zoeken we vanuit het begeleiden van het Proces of specifieke Diensten op het snijvlak van zorg en vastgoed. In het begeleiden van het proces staat samenwerken centraal op zowel strategisch, tactisch als operationele vraagstukken. We bieden onze diensten aan in de gehele levenscyclus van vastgoed.

Proces:

 • Strategisch management: we helpen u richting te geven aan de toekomst en positie te bepalen in de hedendaagse zorgmarkt. Hierbij ondersteunen we u bij het maken van de juiste vastgoedkeuzes.
 • Ontwikkelmanagement: we ondersteunen u bij het vertalen en implementeren van het Strategisch Vasgoedplan. Sleutelbegrippen zijn inzicht, haalbaarheid, gedragenheid en voortgang voor projecten is cruciaal.
 • Projectmanagement: u wordt ontzorgd bij het begeleiden en aansturen van het ontwerp- en realisatieproces van renovatie of nieuwbouwprojecten.
 • Assetmanagement: samen zorgen we dat uw bestaand vastgoed optimaal presteert binnen de afgesproken kaders. Hierbij is aandacht voor o.a. functionaliteit, onderhoud, energie en bezetting.

Diensten:

 • Strategisch vastgoedplan: vertaling zorgvisie naar vastgoedvisie en projecten
 • Businesscases: haalbaarheid van project op vastgoed, zorg en financiën
 • Conceptontwikkeling: uniek zorg- en huisvestingsconcept voor uw doelgroep
 • Programma van Eisen: sturingsdocument, ruimtelijk en functioneel
 • Risicomanagement: inventariseren, prioriteren en beheersen
 • Onderhoudsbeleid: keuzes voor duurzame instandhouding

Ter ondersteuning van onze expertises biedt AAG een tal van modellen, waarmee we het vastgoedproces simpeler, sneller en beter maken. Daarnaast focussen we op een aantal actuele thema’s waar u mee bezig bent. Deze thema’s zijn vaak verbindend of vragen een hoge mate van specialisme.

Modellen

 • AAG-Zorgvraagscan: Met deze tool krijgt u inzicht in de toekomstige zorgvraag (Wlz, GRZ, Elv en ZvW) in uw regio, ontvangt u relevante informatie over uw lokale markt (o.a. inkomen, WOZ, woningmarkt) en krijgt u inzicht in uw eigen marktaandeel hierin.
 • AAG-Arbeidsvraagprognose: U krijgt concreet inzicht in de daadwerkelijke omvang van tekorten en/of overschotten van medewerkers en het benodigde deskundigheidsniveau in relatie tot uw huidige en toekomstige zorgvraag.
 • AAG-vastgoedrekenmodel: Inzicht in de vastgoedexploitatie, bedrijfswaarde en boekwaarde van uw gebouwen, clusters en vastgoedportefeuille.
 • AAG-MJOP: inzicht in de benodigde jaarlijkse onderhoudsactiviteiten en bijbehorende kosten. De inspectie is conform de ‘NEN 2767 conditiemeting gebouwde omgeving’.
 • AAG Servicekostenmodel: met dit model kunt u de afrekening van uw servicekostenbepalen en op een juiste manier verdelen naar uw huurders.
 • AAG Routekaart Duurzaamheid: met deze methodiek bepalen we hoe uw vastgoed energetisch presteert en wat nodig is om te voldoen aan uw duurzaamheidsambities.

Thema’s

Onze specialisten zijn thuis in de zorg én spreken dezelfde taal. Zij gaan moeiteloos aan de slag in diverse vastgoedfuncties op verschillende niveaus binnen uw organisatie. Bijvoorbeeld als:

 • vastgoedmanager: voor het organiseren van de vastgoed activiteiten binnen uw organisatie;
 • kwartiermaker: om uw idee(ën) gedragen uit te werken naar een project;
 • implementatiemanager: voor het succesvol verloop van uw project, vanaf de planning tot en met de afronding ervan;
 • consultant: om op strategisch, tactisch en operationeel niveau met u mee te denken over oplossingen voor uw facilitaire organisatie.

Heeft u een opleidingsvraag? Stel deze gerust! We maken graag een voorstel voor een incompanytraining op maat voor u. Of bekijk de volgende vastgoedopleidingen.

De voordelen

Al 60 jaar speciaal voor de zorg

Vastgoed dat optimaal presteert

Kennis van en ervaring in de zorg

Breed netwerk

Antwoord op al uw huisvestingsvraagstukken

Meer weten over Vastgoed & Huisvesting? Neem contact met mij op!