Uw cliënten hebben zorg nodig. Dat is ook de voornaamste reden dat zij zich bij uw organisatie bevinden. Elke dag gaat u samen met uw medewerkers aan de slag om hen de zorg en aandacht te geven die zij verdienen. En om hen een fijne en zinvolle dag te bieden. Facilitair management speelt daarin een belangrijke rol.

Oog op de cliënt

Met facilitair management zorgt u ervoor dat de dienstverlening past bij de wensen van uw doelgroep, voor gemotiveerde medewerkers en voor vlotte en effectieve processen. Wij bieden een uitgebreide dienstverlening, altijd met het oog gericht op de cliënt en op de balans tussen customer intimacy en operational excellence.

Zo is het Strategisch facilitair plan een aanpak om samen met u de behoefte van uw (toekomstige) doelgroepen te vertalen naar facilitaire concepten. Benutten wij met Teamontwikkeling de krachten van de interne cultuur.  En kunnen wij met Zorgondersteuning de tijdsbesteding van uw zorgmedewerkers in beeld brengen en u vervolgens adviseren over differentiatiemogelijkheden om de werkdruk te verlagen en de werkvreugde te bevorderen. Ook op onderdelen binnen het facilitaire aandachtsgebied, helpen wij u graag verder. Over eet- en drinkconcepten voor uw voedingsorganisatie, maaltijdvoorziening en horeca,  knelpunten in inkoop- of contractmanagement of het inzichtelijk maken van de werkelijke facilitaire kosten bijvoorbeeld.

Wij gaan elke dag met volle energie aan de slag om uw cliënt een fijne dag te bezorgen!

Jelle Tigelaar manager

Ik heb interesse in dit onderwerp

Wat wij voor uw facilitaire organisatie kunnen betekenen

 • Past uw facilitaire organisatie (nog) bij uw cliënten, medewerkers, dienstverlening en organisatiestructuur? Om de facilitaire organisatie te optimaliseren, doorlopen wij de stappen van knelpunten naar advies.
 • Het voorbereiden en implementeren van een integrale serviceorganisatie of servicedesk is geen makkelijke opgave. Vertrouw op de expertise van AAG.
 • Met Zorgondersteuning brengen wij de tijdsbesteding van uw zorgmedewerkers in beeld brengen en adviseren wij vervolgens over differentiatiemogelijkheden om de werkdruk te verlagen en de werkvreugde te bevorderen.
 • Wilt u ook snel een helder beeld krijgen van het functioneren van uw inkoop- en facilitaire organisatie, van de werkzaamheden en de kosten, zodat u aan de slag met de verbeteringen en besparingen? Dat kan met Inkoop- en contractmanagement.
 • U heeft alle ingrediënten in handen met de eet- en drinkconcepten van AAG voor uw voedingsorganisatie, maaltijdvoorziening en horeca.
 • Veranderingen volgen elkaar snel op, waardoor vaak met name de processen en systemen alle aandacht krijgen en er te weinig aandacht is voor teamontwikkeling.

Bekijk alle facilitaire expertises van AAG

 • Met een Strategisch facilitair plan stemt u de facilitaire dienstverlening optimaal af op de visie en -strategie van uw organisatie.
 • Bereken eenvoudig een betrouwbare kostprijs voor uw facilitaire diensten met het Facilitair kostprijsmodel.
 • Scan alle inkoopactiviteiten en -processen op volwassenheid, risico’s, besparingen en efficiencyslagen met de Inkoopscan.
 • De Quickscan Lean geeft u inzicht in hoe lean uw facilitaire processen zijn en voldoen aan de wensen van uw klant met zo min mogelijk verspillingen.
 • Het Schoonmaakcalculatiemodel helpt u om de inzet van schoonmaakpersoneel te onderbouwen op de benodigde schoonmaak.

Onze specialisten zijn thuis in de zorg én spreken dezelfde taal. Zij gaan moeiteloos aan de slag in diverse facilitaire functies op verschillende niveaus binnen uw organisatie. Bijvoorbeeld als:

 • facilitair manager voor het organiseren van de ondersteunende of facilitaire activiteiten binnen uw organisatie;
 • kwartiermaker om uw idee(ën) uit te werken naar een project;
 • implementatiemanager voor het succesvol verloop van uw project, vanaf de planning tot en met de afronding ervan;
 • consultant om op strategisch, tactisch en operationeel niveau met u mee te denken over oplossingen voor uw facilitaire organisatie.

Meer over de functies, mogelijkheden en onze aanpak

Heeft u een opleidingsvraag? Stel deze gerust! We maken graag een voorstel voor een incompanytraining op maat voor u. Of bekijk de facilitaire opleidingen.

Ontmoet het team

De facilitair professionals  van AAG hebben veel ervaring in de zorg en spreken dezelfde taal. Het team weet vanuit het facilitaire werkveld de verbinding met de andere ondersteunende processen binnen uw organisatie te leggen en processen zo in te richten dat deze maximale waarde toevoegen voor uw medewerker en daarmee voor uw cliënten. Daarbij hebben we aandacht voor de proceskant en zeker ook voor de mens-kant.

Meer weten over Facilitair management & Inkoop? Neem contact met mij op!