senior adviseur

Als senior adviseur richt ik me in brede zin op de aspecten die bij de ontwikkeling en realisatie van vastgoed in de zorg aan de orde komen.

Mijn werkterrein is breed en beweegt zich van vastgoedbeleid tot vastgoedplannen tot haalbaarheidsstudies, van programma’s van eisen tot onderhandeling en contractvorming, van advisering tot management. De specialisten van AAG dragen bij aan mijn werk waardoor ik vastgoedvraagstukken vanuit strategische, functionele, ruimtelijke en financiële invalshoek kan benaderen.

De dynamiek in de zorg de afgelopen jaren zorgt er voor de problematiek en de adviesvragen voortdurend wijzigen. Dat houdt mijn vak boeiend en afwisselend. Nieuwe uitdagingen ga ik graag met u aan.

Tom Kersbergen