Contactgegevens

06 12606535
g.kampman@aag.nl

adviseur

Als adviseur zorgvastgoed bied ik deskundige ondersteuning, advisering en begeleiding aan maatschappelijke organisaties met betrekking tot hun huisvesting.

Hierbij sta ik (voornamelijk) zorgorganisaties bij in de vorming van het strategisch huisvestingsbeleid en de vertaling van het beleid naar de verschillende huisvestingsinitiatieven. Mijn specialismen betreffen de financiering en wet- en regelgeving omtrent wonen, zorg en welzijn. Dit omvat onder andere de geldstromen in de zorg en sociale verhuur, financiële draagkracht van zorgvragers en huurders, businessplannen, (financiële) portefeuilleanalyses, haalbaarheidsonderzoeken, maar ook de praktische invulling van zorghuisvesting.

In mijn werk ligt het accent op directe verbeteringen voor de organisatie en daarmee hun klanten. Dit samen met langjarige optimalisaties uitwerken is een blijvende uitdaging. Mijn kennis en kunde zet ik in voor diverse organisaties door het hele land en de ervaringen die ik daarbij opdoe kan ik ook direct weer elders inzetten. Samen de woonomgeving verbeteren voor de klanten is mijn belangrijkste drijfveer.

Gerjan Kampman