Contactgegevens

Raad van Commissarissen

Lid Raad van Commissarissen AAG. Directeur Health Valley Netherlands, bestuurder RedMedtech Discovery Fund. Toezichthouder Bevolkingsonderzoek Zuid, commissaris Flynth. Expertisegebieden innovatie en ondernemerschap in gezondheid en zorg, HRM.