Raad van Bestuur

Ik richt mij op het optimaliseren van de bedrijfsvoering en onderliggende processen van zorgorganisaties. Zo wil ik het fundament verstevigen voor goede zorg in Nederland.

Met mijn (bestuurlijke) ervaring bij maatschappelijke organisaties en beursgenoteerde ondernemingen richt ik mij op strategievorming, business modelering, financieel beleid, risicomanagement en governance vraagstukken. Ik help antwoord geven op: “Hoe zorg je dat een organisatie haar doelen kan realiseren met de optimale mix van mensen en middelen? Welke risico’s loopt een organisatie daarbij? En hoe houd je die risico’s dan beheersbaar?”

Ik voer bedrijfskundige analyses uit en breng overzicht in en samenhang tussen de verschillende business vraagstukken. Hierbij baseer ik me niet alleen op de feiten en systemen, maar ook op gevoel en beleving: wat is de beste oplossing? Zo zorg ik dat organisaties effectief kunnen sturen en beheersen met de juiste (management)informatie en bedrijfsmatige inzichten.