Contactgegevens

06 51562833
b.paul@aag.nl

business consultant

Als business consultant ben ik enerzijds ik actief op zorgadministratief gebied, maar ik houd me ook bezig met de implementatie van AO/IC cycli.

Ik maak de vertaalslag van regelgeving en managementbeslissingen naar de uitvoerende administratieve medewerkers. Als externe partij kijk ik overstijgend naar de afdeling en doe verbetervoorstellen. Ik stuur op resultaat, houd rekening met wet- en regelgeving en stimuleer tegelijkertijd ook de inbreng van de medewerkers. Als een oplossing niet gedragen wordt vanuit de medewerkers is de kans van slagen aanzienlijk minder.

Een zorgorganisatie heeft niks aan ideeën op papier, als het niet uitgevoerd kan worden in de praktijk. Samen met zorgorganisaties deze ideeën daadwerkelijk uitvoeren en zo de zorgadministratie beter laten verlopen, dát geeft mij energie.

Betty Paul