Over dit artikel

Op 21 januari 2021 is de tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) gepubliceerd. Deze regeling loopt van 2021 t/m 2025. Met deze maatwerkregeling MDIEU vult het kabinet een van de afspraken in uit het Pensioenakkoord (2019) met de sociale partners, namelijk dat zoveel mogelijk mensen straks gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken door te investeren in duurzame inzetbaarheid.

Met de MDIEU regeling ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Zij kunnen daarvoor subsidie krijgen. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Voorwaarde is wel dat deze werkgevers tegelijk óók investeren in duurzame inzetbaarheid.

Momenteel kunnen alleen sectorale samenwerkingspartners een aanvraag doen voor de tijdelijke subsidieregeling. Omdat uit een evaluatieonderzoek is gebleken dat het bereik van de subsidieregeling tekortschiet, wordt er op 1 september 2023 een extra aanvraagtijdvak geopend voor individuele werkgevers. Zij kunnen vanaf september 2023 subsidie aanvragen om de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers te vergroten.

Deze subsidie betreft een verruiming van de tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden naar bedrijven. De subsidie is bijvoorbeeld inzetbaar voor een nieuwe aanpak om zware werkomstandigheden te verlichten, slimmer roosteren bij nachtwerk of financiële adviesgesprekken. Daarnaast is er tijdelijk subsidie beschikbaar om mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen.

Als een werkgever met een werknemer afspraken maakt over eerder stoppen met werken, dan kan dit voor subsidie in aanmerking komen. Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden:

  • Alleen RVU-uitgaven die voldoen aan de wettelijke voorwaarden die worden gesteld aan de fiscale drempelvrijstelling voor RVU’s, komen in aanmerking voor subsidie. Dat wil zeggen RVU-uitgaven in de 36 maanden voor de AOW-leeftijd en tot aan het genoemde bedrag in de Wet op de Loonbelasting (dit bedrag is gelijk aan de netto AOW).
  • Deelname aan een regeling voor eerder uittreden moet voor de werknemer vrijwillig zijn. Werknemers die er gebruik van maken, beëindigen de arbeidsovereenkomst op eigen verzoek en hebben dus voor het betreffende dienstverband in beginsel geen recht op WW.
  • Een RVU-regeling mag niet generiek zijn. De MDIEU stelt dat de noodzaak van de subsidie niet aangetoond wordt als de RVU wordt aangeboden aan alle werknemers die drie jaar voor de AOW-leeftijd zitten, zonder onderscheid te maken naar de zwaarte van het werk.
  • Om in aanmerking te komen voor subsidie moet ook de noodzaak voor subsidie onderbouwd worden. Tevens dient een analyse van knelpunten rondom zwaar werk en onderbouwing bij de specifieke groep oudere werknemers in de sector die in aanmerking kunnen komen voor een RVU aangeleverd te worden.
  • De RVU-uitkering aan een werknemer dient altijd maandelijks uitbetaald te worden.

Werkgevers kunnen de subsidieaanvraag indienen via uitvoeringvanbeleidszw.nl. Het aanvraagtijdvak is geopend van 1 september 2023 9.00 uur tot en met 30 november 2023 17.00 uur. Het subsidieplafond voor dit aanvraagtijdvak bedraagt in totaal € 82,5 miljoen. Daarbij geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Ook in 2024 zal er een aanvraagtijdvak voor individuele werkgevers worden geopend. Wanneer precies en hoe hoog het subsidieplafond dan is, wordt later bekendgemaakt.

Het ministerie van SZW heeft de conceptregels voor de subsidie duurzame inzetbaarheid bedrijven bekendgemaakt op www.internetconsultatie.nl De regels staan nog niet vast. Dat betekent dat er richting september nog wel iets kan veranderen aan de regeling.

Voor meer informatie klik hier.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver senior payroll consultant
073 6409712
m.straver@aag.nl