Over dit artikel

Het (deels) vergoeden van studiekosten door de werkgever en deze vastleggen in een studiekostenbeding, kan voorkomen dat een medewerker na het voltooien van de opleiding ineens ontslag neemt.

Duidelijke afspraken vóór de start

In de overeenkomst wordt immers afgesproken dat bij ontslag binnen afzienbare tijd een (groot) deel van de studiekosten aan de werkgever moet worden terugbetaald. Deze overeengekomen afspraken moeten echter wel duidelijk in het beding zijn weergegeven. Wanneer dit niet het geval is, dan is de kans groot dat de werknemer bij ontslag helemaal niets aan de werkgever hoeft terug te betalen. Het is belangrijk om vóór de start van de opleiding duidelijke afspraken te maken en deze in een schriftelijke overeenkomst inclusief handtekening tussen werkgever en werknemer vast te leggen. Er dienen afspraken gemaakt te worden over:

 • Welke opleiding het betreft.
 • Of de opleiding wel of niet onder werktijd mag plaatsvinden.
 • Welke kosten volledig of gedeeltelijk worden vergoed, bijvoorbeeld lesgeld, examengeld en kosten voor studieboeken, diploma/certificaat, reis- en verblijf.
 • De duur van de periode waarbij de volledige of gedeeltelijke vergoeding van studiekosten door de werkgever als renteloze lening wordt gezien. Deze start op de datum die vermeld staat op het diploma/certificaat. Wanneer deze periode is afgelopen dan wordt de lening volledig kwijtgescholden.
 • Terugbetalingsverplichting wanneer:
  – de opleiding niet succesvol wordt afgerond;
  – de werknemer opzegt binnen de periode van de renteloze lening;
  – de werkgever opzegt binnen de periode van de renteloze lening.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Judith Pennings