Over dit artikel

Zorgorganisaties zijn één van de partijen die aanspraak kunnen maken op de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimte in ouderenhuisvesting (S.O.O.).

Waarom een stimuleringsregeling?

Er is in de markt veel behoefte aan de realisatie van geclusterde woonvormen voor ouderen, die ‘het gat tussen thuis en verpleeghuis’ invulling geven, nu het scheiden van wonen en zorg steeds zichtbaarder en voelbaarder wordt. Een dergelijke woonvorm is voor zorgorganisaties tevens een middel om ook ‘thuis’ efficiënte en persoonsgerichte zorg te kunnen bieden. Een ontmoetingsruimte in ouderenhuisvesting wordt gezien als een van de absolute voorwaarden om een (geclusterde) woonvoorziening succesvol te laten zijn in de integratie van wonen, zorg én welzijn. Om een bijdrage leveren aan de oplossing van de ‘dubbele vergrijzing’ in Nederland en de maatschappelijke opgave om voor deze doelgroep passende huisvesting te realiseren, stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) daarom voor 2022 een bedrag van €20 miljoen voor de regeling beschikbaar.

Bent u geïnteresseerd in het ontwikkelen van een ontmoetingsruimte?

En wilt u meer weten over de S.O.O., de vergoedingen en de voorwaarden? Guus van den Berg heeft het voor u in de whitepaper samengevat.

Het is onduidelijk of de subsidie na 2022 een vervolg krijgt; maak er dus nu gebruik van!

Esther Adriaansen adviseur
Download de whitepaper (PDF, 931.81 Kb)

Deel deze whitepaper

Wilt u een subsidieaanvraag indienen? Wij helpen u graag!