Over dit artikel

In de zorg is de opbrengstenkant een hele bijzondere. De opbrengsten bestaan uit een groot aantal opbrengststromen die gerelateerd zijn aan verschillende bekostigingstitels, zoals de Zvw, Wlz, Wmo, Jeugdwet, PGB en andere opbrengstvormen.

De opbrengsten zijn gekoppeld aan stringente afspraken met de financiers; de verzekeraars, de zorgkantoren en de gemeenten. Deze afspraken hebben betrekking op het proces van contracteren tot en met de verantwoording en afrekening van geleverde zorg. Een zorgorganisatie moet de opbrengsten juist, volledig en tijdig in de administratie opnemen én er voor zorgen dat de informatievoorziening klopt.

De hele cyclus, van contracteren tot en met afrekening, moet dus gesloten zijn. Een goede administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) helpt hierbij. Aan de hand van dit stappenplan leggen we uit hoe u een goed dossier aanlegt om aan te tonen dat de zorgverantwoording “in control” is. Het stappenplan richt zich primair op de Wmo en Jeugdwet, maar kan naar analogie ook prima worden toegepast op de Wlz.

Download het stappenplan (PDF, 1.10 Mb)

Deel dit artikel

Meer weten over de AO/IC? Neem contact met mij op!

Petra Anand senior business consultant
06 20514912
p.anand@aag.nl